Den 19. februar 2012 kl. 14-16.30 er der fastelavnsfest i Pedersborg Kirke. Der vil være tøndeslagning og fastelavnsboller i sognegården efter børnegudstjenesten.

Både børn og voksne er velkomne udklædt. Deltagelse er gratis.

Katten af tønden