Sorø_Privatskole_luftfotoDer var stort fremmøde på Sorø Privatskole januar 2015, da skolen informerede om deres nye 10. klasse-tilbud, med Cambridgeundervisning i engelsk og sprogskole i Manchester, for interesserede elever og forældre. Derudover henvendte andre skoler sig til skolen, for at høre mere om 10. klasse-tilbuddet. Alligevel er det næste skoleår slut med 10. klasse på Sorø Privatskole.

”Sorø Privatskole oplever store udsving i elevtallet til 10. klasse, hvor de seneste års tal viser, at andelen af elever udefra er faldende. Det betyder økonomisk usikkerhed, og det gør det udfordrende at sikre gode pædagogiske rammer og god dynamik i undervisningen. Vi har derfor fremadrettet valgt at prioritere ressourcerne anderledes,” forklarer Casper Madsen skoleleder Sorø Privatskole.

Politisk set har der været stort fokus på 10. klasse det sidste årti. Der har blandt andet været ønske om helt at fjerne 10. klasse-tilbuddet, og dermed reducere elevernes gennemførelsestid på ungdomsuddannelserne. Mange kommuner har nedlagt 10. klasse på de enkelte skoler og sammenlagt dem i 10. klasse-centre som X-Class i Slagelse, Campusskolen i Ringsted og TCR i Roskilde. Disse centre har oplevet stor tilstrømning, da de styrker 10. klasse-tilbuddet og sikrer en god brobygning, da de ofte er placeret i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

10. klasse har dermed ændret status, hvor den i dag i højere grad bliver set som indgangen til ungdomsuddannelsen i stedet for afslutning på grunduddannelsen. Senest indgik Sorø Kommune i 2015 en driftsaftale med Ringsted Kommune, som betyder, at Sorø Kommune henviser elever, der vil gå i 10. klasse, til Campusskolen i Ringsted.

”Udmeldingen kommer nu, så de elever, der eventuelt måtte overveje 10. klasse på Sorø Privatskole, har gode muligheder for at orientere sig om deres alternativer. Vi har orienteret Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland, så jeg ved, de er ekstra opmærksomme, hvis der er nogen, der har brug for vejledning,” supplerer Casper Madsen.

Frikvarter_10.klasse_Sorø_PrivatskoleSorø Privatskole er Cambridge International Associate School. Det betyder, at skolen er godkendt til at levere engelsksproget undervisning efter internationale standarder indenfor en bestemt fagkombination. Lige nu er Cambridgeundervisningen en del af 10. klasse-tilbuddet. Skolen arbejder derfor på en ny model i udskolingen, hvor skolens Cambridgeundervisning fremover kan indgå.

”Det er stadig lidt nyt, at Sorø Privatskole er blevet Cambridge Associate School. I år har vi derfor bevidst prioriteret efteruddannelse af lærerne og undervisningen i 10. klasse. Men målet har faktisk hele tiden været, at vi ville introducere Cambridgeundervisningen for resten af udskolingen. Det kunne være fag som English as a Second Languages, Combined Science og Global Perspectives,” udtaler Nanna Kofoed Øhrgaard afdelingsleder for udskolingen.

Det handler ikke bare om, at Sorø Privatskole kan tilbyde sprogligt interesserede elever en ekstra udfordring i udskolingen. For flere af eleverne er det et logisk skridt i retning af den uddannelse, som de gerne vil tage. På flere uddannelser er lærebøger og undervisning allerede på engelsk.

Der går 231 elever i udskolingen på Sorø Privatskole. 14 af disse elever går i skolens 10. klasse.