Af Linda Nielsen, SF Sorø, byrådsmedlem og Morten Suhr, SF Sorø. 

Linda Nielsen, SF Sorø. Foto: SF.

Det er dybt ærgerligt at overenskomstforhandlingerne  på det kommunale område er brudt sammen.

I SF mener vi, at der fortsat bør være fair og frie forhandlinger mellem arbejdstagerne og arbejdsgiverne på det kommunale område.

Det er nemlig en væsentlig forudsætning for at sikre gode arbejdsforhold på de kommunale arbejdspladser og dermed ordentlige og betryggende rammer for den lokale velfærd.

Der bør samtidig forhandles en arbejdstidsaftale for lærerne, der sikrer dem tilsvarende rettigheder som andre faggrupper.KL bør indstille sig på at forhandle disse basale rettigheder ind i en aftale. Det er simpelthen en forudsætning for, at det skal lykkes, at nå frem til en overenskomst.

SF Sorø kan ikke støtte en lockout af de ansatte, da det efter vores opfattelse vil forcere konflikten unødigt.

Vi mener KL bør se at komme på andre tanker.Vi er dybt bekymrede for at vores skoler, børnepasning, ældrepleje og andre velfærdsydelser skal kastes ud i en turbulens på grund af KL og moderniseringsstyrelsens dumdristighed.