Sorø Kommune er blandt de kommuner i landet, som laver færrest fejl, når det gælder socialsager og sager på børnehandicapområdet. Det fremgår af en ny opgørelse fra Socialministeriet.

Socialministeriets opgørelse tager udgangspunkt i antallet af omgørelser fra Ankestyrelsen – altså antallet af klagesager, hvor Ankestyrelsen enten ændrer kommunens afgørelse eller sender sagen tilbage til kommunen for yderligere sagsbehandling.

På socialområdet har Sorø Kommune en omgørelsesprocent på 29 procent – mens landsgennemsnittet ligger på 37 procent. Dermed er Sorø Kommune den kommune på Sjælland, som begår næst færrest fejl. Kun Allerød, som har en omgørelsesprocent på 20, klarer sig bedre.

Endnu bedre står det til på børnehandicapområdet. Her er landsgennemsnittet 46 procent, mens Sorø Kommune har en omgørelsesprocent på 0 procent.

Det glæder borgmester Gert Jørgensen. Han siger:

– Vi begår alle fejl, og det vil altid være en opgave at begrænse antallet af fejl. I Sorø Kommune kan vi glæde os over, at de fleste klager vi modtager, oprindeligt er blevet håndteret korrekt fra forvaltningens side. Ser vi på socialområdet og børnehandicapområdet samlet set, er der ingen andre kommuner, der gør det bedre end Sorø Kommune. Det synes jeg godt, vi kan være stolte over. Det er en stor cadeau til de medarbejdere, som arbejder med disse sager. Jeg mener også, det kan ses som et udtryk for, at borgerne generelt kan være tilfredse med den behandling, de får af kommunen – selvom vi ikke er fejlfri.

Børne- og Familiechef i Sorø Kommune, Henrik Madsen, siger:

– Hvis vi skal pege på en mulig forklaring på de få omgørelsessager på handicapområdet, så er det dels, at vi i sagsbehandlingen altid har en respekt for, at det er forældrene, som kender deres børn bedst, og at vi i teamet har en sparringskultur, som gør, at sagerne er drøftet grundigt, før der træffes en afgørelse.

Fakta
Omgørelsesprocenten omfatter både sager, hvor Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse og sager, hvor Ankestyrelsen har hjemsendt sagen til kommunen for yderligere sagsbehandling.

Se Socialministeriets opgørelse her: http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/danmarkskort-over-fejl-i-klagesager-paa-socialomraadet/

Børnehandicapområdet omfatter fx sager om hjemmetræning, tabt arbejdsfortjeneste og personlig hjælp. Socialområdet omfatter fx sager om botilbud og personlig hjælp.

Opgørelsen viser også, at der ikke er nogen sammenhæng mellem kommunestørrelse og omgørelsesprocent.