Arbejdstilsynet har sat fokus på arbejdsforholdene hos renovationsmedarbejderne. Det har de en god grund til, da renovationsmedarbejdere topper listen over arbejdsulykker og -skader. Det er især fald-, vrid- og løfteskader de risikerer, og dette kan give nedslidning og livsvarige mén. Også påkørsler er en reel fare for renovationsmedarbejderne, der går til og fra bilerne med affaldsbeholderne.

Natur, Teknik og Planudvalget vil gerne støtte op om det gode arbejdsmiljø for renovationsmedarbejderne. I Sorø Kommune er det især på indfaldsvejene, hvor renovationsmedarbejderne oplever nærpåkørsler og det skal standses, inden det går galt, meddeler kommunen i en pressemeddelelse.

Formand for Natur, Teknik og Planudvalget, Bo Christensen, siger at:

“For at beskytte renovationsmedarbejderne har vi netop udstedt en dispensation til, at Remondis kan starte indsamling af dagrenovation allerede fra kl. 5.00 på udvalgte veje i kommunen. Selvom det kan forstyrre nattesøvnen hos jer, der bor langs de udvalgte veje, håber vi på jeres forståelse, da renovationsmedarbejderne gerne skal komme helskindede igennem arbejdsdagen – ligesom alle os andre.”

Med dispensationen får renovationsmedarbejderne mulighed for at starte arbejdsdagen en time tidligere, da de så vil kunne være færdige på indfaldsvejene inden morgentrafikken begynder, og dermed minimeres risikoen for påkørsler.

Borgere i Sorø Kommune vil også snart modtage et brev fra AffaldPlus om, hvordan standplads og adgangsvej skal indrettes, hvis man ønsker at få afhentet affaldet på sin matrikel. Indretningen her er nemlig afgørende for at få nedsat risikoen for fald-, vrid- og løfteskader hos renovationsmedarbejderne. Hvis man ikke ønsker at lave om på indretningen derhjemme, har man muligheden for at sætte sin affaldsbeholder frem til tømning i stedet.

Foto: ABW