Siden 2010 har antallet af private job været støt stigende bortset fra en stagnation i 2013. I løbet af de seneste to år er antallet af job vokset med, hvad der svarer til 216 nye fuldtidsstillinger i det lokale erhvervsliv. Det oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Sorøs erhvervsliv har det rigtig godt. Den økonomiske vækst siden 2010 har været højere end i resten af regionen, og beskæftigelsesudviklingen ligger et godt stykke over både regions- og landsgennemsnit. Det viser nye tal fra analysen VækstVilkår 2016, foretaget af Center for Vækstanalyse.

– Den nye analyse fra Center for Vækstanalyse bekræfter indtrykket af, at det går rigtig godt for erhvervslivet i Sorø Kommune. Vi har nogle stærke virksomheder, som formår at vokse og klare sig i den internationale konkurrence. Det skaber dynamik, og det skaber arbejdspladser. Det er meget positivt, siger borgmester Gert Jørgensen.

Flere arbejdspladser
Udviklingen i antallet af private arbejdspladser har siden 2010 stort set været konstant stigende, og ser man samlet på perioden, er der i alt skabt næsten 500 nye fuldtidsjob i virksomhederne i kommunen. Ser man på den relative udvikling, ligger den et godt stykke over både det regionale og nationale gennemsnit.

– Når der kommer flere job i lokalområdet, så gavner det tilstrømningen af nye borgere. Måske netop derfor ser vi også, at det går godt på boligmarkedet i disse år. På flere områder peger analysen på, at Sorø Kommune er inde i en positiv spiral. Det er meget glædeligt, siger borgmester Gert Jørgensen.

VækstVilkår 2016 er udarbejdet af Center for VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland.

Kilde: VækstVilkår 2016, Center for Vækstanalyse.
Kilde: VækstVilkår 2016, Center for Vækstanalyse.