Af Søren Hyldegaard, Sognefogedvej 17, 4180 Sorø

Teknik og Miljø-udvalget (TMU) havde på seneste møde et punkt fra administrationen om udvidelse af Sognefogedvej, som også blev bragt i Dagbladet d. 10/12.

D. 4/11 var der vælgermøde i Lynge forud for kommunalvalget, som blev refereret i Dagbladet d. 5/11. Citat DF: ”Vi skal ikke udstykke på Frederiksberg før der er lagt nogle overordnede planer”. Nu var DF kun i den nye kommunalbestyrelse et par dage, men øvrige partier var enige om, at Frederiksberg på ingen måde stod til udbygning pga. pres på al infrastruktur, trafik, institutioner, skole, pleje osv. Er indstilling på TMU den overordnede plan? Den virker for mig noget tynd. Det er under en måned efter valget, og inden den nye kommunalbestyrelse er trådt til – er det fair behandling?

Sognefogedvej kan måske udbygges til at klare mere trafik end i dag – men ved man egentlig det? Men at være sydlig indfaldsvej for hele Frederiksberg var ny. Derudover arbejder administrationen bl.a. med byggeplaner på hver side af Skælskørvej. Samlet skal Frederiksberg udbygges med yderligere 300 husstande, når Rørstensgården er færdig – over 600 husstande i alt. Kun en del fremgår af kommuneplanen. Administrationen arbejder altså med planer, som offentligheden ikke har haft mulighed for at komme med besyv på – er det fair behandling?

Rørstensgården er ikke udbygget endnu. Både Rørstensgården og Klokkergården blev vedtaget, som tillæg til den gamle kommuneplan. I lokalplanen for Klokkergården står tydeligt, at den skal være forbindelse til Rørstensgården. Lokalplanen for Rørstensgården indeholder en ”sikkerhedsventil” ift. trafik ud på bl.a. Sognefogedvej. Den sikkerhedsventil vil man aktivere inden udstykningen er færdigudbygget. Alle i Klokkergården og Rørstensgården har været fuldt oplyst om hvad de har købt ind på ift. trafik osv. Det har beboerne på Sognefogedvej eller Smedevej ikke. Og mængdemæssigt vil ingen af de 2 veje kunne matche antallet af beboere eller stemmer ift. udstykningerne – er det fair behandling?

Hvis Sognefogedvej benyttes, forsvinder bilerne så automatisk når de rammer Parnasvej eller Skælskørvej? Der arbejdes med en plan om Katrinelystvej som omfartsvej, men den vil aldrig blive benyttet uden tiltag i Pedersborg. Hvor indgår alt dette her i planen, eller det er måske ikke tænkt ind? – Er det fair behandling af borger nord for Slagelsevej?

Og så er der hele problematikken med øget indbyggertal, som presser anden offentlig infrastruktur yderligere, som gør at det måske ikke er den store økonomiske gevinst, hvis det koster en ny institution og udbygning af Frederiksberg skole.

Hvor er planen, som vi borgere kan forholde sig til, og sikre en fair behandling? Og hvis den er blevet væk, så bidrager vi gerne med udarbejdelse af ny.

Foto: SDL