Indlæg af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø Kommune.

Enhedslisten er blevet spurgt, hvordan vi vil finansiere vores politiske visioner. Som beskrevet tidligere, handler det som med alle andre partier om, at prioritere kommunens økonomi. Men det betyder også, at der skal ses på beslutningsgrundlaget.

Enhedslisten har været meget bekymrede over, den budgetstyring, vi mener, dominerer i Sorø Kommune, og vi har derfor bedt om, at den bliver afløst af en visionsstyring. Og vi vil gerne bidrage med løsninger, når den økonomiske styring i Sorø Kommune skal nytænkes.

Vi ønsker, at budgetlægningen skal tage udgangspunkt i sidste års regnskab, suppleret med et tværsnit af de seneste 5 års regnskaber (for at tage højde for udsving), så vi tager udgangspunkt i de tal, der reelt afspejler, hvordan vi bruger penge i Sorø Kommune – i stedet for at der som nu er tale om en årlig fremskrivning af sidste års budget, uanset om dette har vist sig at holde eller ej.

Et eksempel er, at der de seneste år er brugt ca. 60 mio. om året på specialundervisningsområdet, alligevel er der budgetteret med et forbrug på 50 mio. Området er med andre ord underfinansieret med ca. 10 mio. kr., og derfor skal pengene nu findes.

Det første, vi har brug for, er, at der skabes et retvisende billede af den kommunale økonomi. Det indebærer blandt andet en budgetanalyse for den samlede kommunale økonomi og ikke blot de sparekataloger, der blev fremlagt på seneste byrådsmøde.

Vi skal væk fra den nuværende silotænkning, hvor hvert fagcenter finder besparelser inden for egen ramme og i stedet se på, hvor vi bruger vi flere penge end sammenlignelige kommuner, og hvor vi bruger færre. Dette kan give os et grundlag for at se på, om det er den prioritering som vi ønsker i Sorø Kommune.

Et eksempel er, at siden den borgerlige fløj overtog magten er forbruget på tjenesteydelser steget med over 40 mio. kr. om året. Det er blandt andet eksterne konsulenter. Det bør diskuteres, hvorfor Sorø Kommune i 2018 brugte ca. 243 mio. på tjenesteydelser uden moms, 71 mio. over det budgetterede eller ca. 163,5 mio. på tjenesteydelser med moms – omkring 45 mio. over budgetet. Enhedslisten mener, at vi bør spørge os selv, om det er den prioritering, vi ønsker i Sorø Kommune? Vi er nødt til at revurdere den samlede prioritering, hvis vi virkelig vil en ny politisk retning.

Men det kræver mere end nytænkning – vi skal fremover være meget mere kritiske overfor de spareforslag, der fremlægges.

Vi har fra Enhedslisten for eksempel kritiseret den besparelse, der er fremlagt omkring tidlig SFO-start. Vi har flere gange udtalt, at den mildest talt kan beskrives som budgetoptimisme, hvor vi blandt andet har pointeret, at besparelsen ikke inkluderede etableringsomkostninger, herunder udgifter til inventar mv. Det viser sig nu, at der er fremsendt et budgetønske på 1 mio. til etablering i 2020. Dermed ryger de 900.000, som der er indregnet i besparelse i det år og de første 100.000 i det næste år. Enhedslistens opfattelse er, at den samlede besparelse vil blive yderligere mindsket i de kommende år. Der er simpelthen lagt for mange forudsætninger ind i regnestykket til, at det går op.

Enhedslisten vil også reducere produktionen af papir. Der produceres simpelthen for mange planer og politikker, der højst bliver læst en gang. Det tager tid fra administrationen. Det seneste eksempel er integrationspolitikken, hvem tror nogensinde på, at den bliver hevet ned fra hylderne og læst igen eller for den sags skyld brugt i hverdagen? Den er simpelthen ikke den tid, og det stykke papir værd, der er brugt på at lave den.

I Enhedslisten bliver vi tit kritiseret for, at vi blot vil bruge penge. Det er ikke rigtigt. Vi er ikke tilhængere af et øget forbrug eller blind vækst, det skader klimaet og borgerne. Vi er mere tilhængere af at prioritere, hvordan vi bruger midlerne, og der er vi ikke enige med de borgerlige partier.