Sorø Klosterkirke var pyntet med hvide roser og bøgegrene, da 70-året for 2. verdenskrigs afslutning blev markeret med en befrielsesgudstjeneste den 4. maj 2015 kl. 19.

Det blev en eftertænksom gudstjeneste med mange fremmødte under ledelse af sognepræst Kristian Østergaard. Borgmester Gert Jørgensen og den soranske modstandsmand Arne Grøndahl fortalte om besættelsen og befrielsen set fra Sorø. Arne Grøndahl var førstehåndskilde til flere af de lokale hændelser, som borgmesteren skitserede. Begge talere drog paralleller til nutiden. Borgmesteren benyttede lejligheden til at minde os om, at vi bør tænke med velvilje på de menneskemasser, der i dag er “på flugt”. Modstandsmanden afsluttede sin beretning med, at skønt han på ingen måde fortrød sin medvirken i modstandskampen, så var han kommet i tvivl om det havde været besværet værd, “for i dag er det hele jo meget værre”.

Ind imellem talerne leverede kvartetten Pyndt/Dahl jazzede fortolkninger af klassikerne “Det haver så nyligen regnet”, “Man binder os på mund og hånd”, “En lærke letted” (se videoen nedenfor) og “Himmelflugt”. Der blev sunget “I Danmark er jeg født”, “Mægtigste Kriste” og “Altid frejdig”.