Der er i dag flere, der overlever en kræftsygdom, og flere lever længere tid med en kræftsygdom end tidligere. Derfor er der et behov for at sikre, at mennesker, der har eller har haft kræft, bliver hjulpet og støttet, så de bedst muligt kan få en velfungerende hverdag. Det handler blandt andet om at bevare sin fysiske formåen men også om, hvordan man håndterer det psykiske aspekt af at være ramt på livet, som man bliver med en kræftsygdom. Der sker i disse år på landsplan en udvikling af denne rehabiliterende indsats i takt med, at der er kommet øget viden på området og større opmærksomhed på behovet.

Brug kræftvejlederne
Sorø Kommunes tilbud indeholder sundhedsfaglig støtte, fysisk træning og mulighed for netværksdannelse. Alle er velkomne til at henvende sig til kræftvejlederne i Sundhedscentret, men de aktive tilbud er primært til borgere, der har haft kræft inde på livet indenfor de seneste 2 år. Tilbuddet tager udgangspunkt i en individuel samtale. Her kan man få drøftet sin situation, og talt om hvilke behov man har. Herefter lægges en plan for hvilke dele af tilbuddet, der er relevante, og hvilke man er interesseret i. Kræftvejlederen kan hjælpe med at få et overblik over, hvordan og hvor man kan blive hjulpet og komme videre i livet. Cirka hver anden måned afholder kræftvejlederne fredagsoplæg i Sundhedscentret, for de borgere, som har haft kontakt til en kræftvejleder eller som træner på et af holdene. Man samles og drøfter forskellige emner, som omhandler et hverdagsliv med kræft. Der bliver lagt vægt på erfaringsudveksling og dialog blandt deltagerne, og man deler kun de personlige erfaringer, man har lyst til, fortæller Sundhedskonsulent og kræftvejleder Tina Trier Frederiksen.

Træning og netværksdannelse
”Vi har mulighed for at lave et individuelt tilpasset rehabiliteringsforløb”, fortæller fysioterapeut og kræftvejleder Charlotte Eisvang. ”Man kan visiteres til et hold, der træner indendørs 1 eller 2 gange om ugen, men man kan også komme på et udendørs hold, hvis man hellere vil det. Der er mulighed for at få vejledning til selvtræning, men der er også mulighed for at bruge det fællesskab, som de gruppebaserede træningshold tilbyder. ”På udendørs holdet træner man sammen med borgere, som har forskellige diagnoser, og vi bruger den omkringliggende natur”, fortsætter Charlotte Eisvang.

En holddeltager udtaler: ”Jeg var aldrig kommet i gang, hvis ikke jeg havde fået det kommunale rehabiliteringstilbud. Det har også gavnet mig rent psykisk”.

Man behøver ingen henvisning fra lægen for at tale med en kræftvejleder. Man kan ringe direkte til Charlotte på 57 87 71 38 eller Tina på 57 87 71 61. Man kan også kontakte Sundhedscentret på telefon 57 87 71 40.

Kræftvejlederne i Sorø Sundhedscenter:

Fysioterapeut og kræftvejleder
Charlotte Eisvang
Sorø Sundhedscenter
Telefon 57 87 71 40
Direkte 57 87 71 38

k charlotte

Sundhedskonsulent og kræftvejleder
Tina Trier Frederiksen
Sorø Sundhedscenter
Telefon 57 87 71 40
Direkte 57 87 71 61

k tina

Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse fortsætter
De to kræftvejledere samarbejder fortsat med frivillige fra Kræftens Bekæmpelse i Sorø omkring tema-eftermiddage på Værkerne den første mandag i hver måned. På disse eftermiddage afholdes forskellige arrangementer for borgere med kræft og deres pårørende. Det er oplæg af 2 timers varighed ved oplægsholdere fra hele landet. Til efteråret vil der blive arrangeret 3 oplæg: ”Mad og konsistenser”, ”Senfølger efter kræft og kræftbehandling” og ”Prostatakræft”. Disse vil blive annonceret i lokalavisen.

Kræft i tal for Sorø Kommune, 2012
Sorø Kommune har 29310 borgere, heraf 16473 i den erhvervsduelige alder 20-64 år..
Nedenunder angives tallet for den erhvervsduelige alder i parentes.
Hvert år forventes:
-202 (78) at få kræft
-89 (21) at dø af kræft
-1352 (513) ved udgangen af året at leve med kræft.

Kræftplan III og Forløbsprogram for kræft
Som del af Kræftplan III blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Forløbsprogrammet skal bidrage til at sikre kvaliteten af den faglige indsats og koordineringen af indsatsen tværfagligt og tværsektorielt. Forløbsprogrammet tager afsæt i Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer, og der skal senere udarbejdes et samlet forløbsprogram for kræft, som Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
bliver en del af.

Forløbsprogrammet er nationalt og danner det grundlag, som regioner og kommuner anvender, når forløbsprogrammet skal konkretiseres og tilpasses forløbsprogrammet i den lokale tilrettelæggelse af indsatsen ved rehabilitering og palliation af kræftsyge.

Hvad er rehabilitering?
WHO har følgende definition af rehabilitering, som også anvendes i Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft: ”Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse”. I en dansk ”Hvidbog” om rehabiliteringsbegrebet lægges desuden vægt på, at rehabilitering også retter sig til borgere, som er i risiko for begrænsninger i funktionsevnen.

En rehabiliterende tilgang er karakteriseret ved at:
• involvere borgeren aktivt i processen
• være funderet på en helhedsorienteret tilgang
• have fokus på funktionsevne i bredeste betydning
• tage udgangspunkt i og inddrage borgerens mål og ressourcer (inkl. netværk og omgivelser)
• være en koordineret og tværfaglig indsats mellem medarbejdere med social-og sundhedsfagli-ge kompetencer mv.

Kilde: Hvidbog om rehabilitering, Marselisborgcentret 2004.