Forvirring: Sæsonen for byfester, markeder og festivaler står for døren, men der er endnu ikke ret mange telte, pavilloner, mobile tribuner, gangbroer, mobile scener og scenevogne, der har opnået den nødvendige godkendelse.

Ved sommerens Lions Marked er Storgade og Torvet fyldt op med scener, pavilloner og andet godt. Hvordan mon det lykkes i 2015?
Ved sommerens Lions Marked er Storgade og Torvet fyldt op med scener, pavilloner og andet godt. Hvordan mon det lykkes i 2015?

Der hersker forvirring blandt arrangører af og leverandører til festivaler og byfester m.m. Ulykken med det kollapsede Cirkus Arena-telt i fjor har nemlig skærpet opmærksomheden på området, men indtil videre kun på det teoretiske plan. Der er ikke meget konkret viden.

– Reglerne er ikke nye. De har sådan set hele tiden været det – de er bare aldrig blevet håndhævet før, siger Karsten Sabransky.

– Men ulykken med cirkusteltet har betydet, at Energistyrelsen, der administrerer området, har indskærpet overfor kommunerne, at nu skal regelsættet håndhæves.

– Det betyder, at alle telte, scener og andre transportable konstruktioner enten skal godkendes og have Teknologisk Instituts certifikat eller have en byggetilladelse i den kommune, som du ønsker at opsætte scenen i. Scener på under 1 m i højden kan man dog frit sætte op.

Endnu er der ikke kommet gang i certificeringen og festival- og byfestsæsonen åbner om en måned.

Hvad koster det?
Byggetilladelse til scener mv. kan ikke umiddelbart ses i gebyrlisten for Sorø Kommune – udover at det her koster 495 kr. pr. time i en byggesagsbehandling.

– Teknologisk Institut skal have 5.000 kr. pr. enhed for certifikatet – udover hvad det koster at få lavet beregningerne, siger Karsten Sabransky.

– Hvad kommunerne skal have for en byggetilladelse, svæver endnu i det uvisse – men det kan hurtigt løbe op i måske 2.000-3.000 kr. pr. enhed pr. gang. Det betyder, at økonomien i byfester og de mindre festivaler bliver bragt i fare. I værste fald frygter jeg, at arrangørerne kan opgive at lave kultur-arrangementer, og det ville da være synd.

karsten
Karsten Sabransky

Dertil kommer, at materiel fra før 2009, skal have den såkaldte eurocode (de europæiske fællesnormer for bygningsværker) – materiel fra efter 2009 har den fra fødslen. Den nødvendige eurocode skal kommunerne også kontrollere, når der holdes byfest eller festival, så her ligger også for mange en ekstra regning og venter.

Ingen viden
Karsten Sabransky peger også på, at mange arrangører ikke er klar over de nye regler.

– De risikerer dermed at tage billigste udbyder, siger han.

– Og det kan i værste fald munde ud i, at myndighederne lukker festen, fordi prisen kun kan holdes i bund med baggrund i, at leverandøren ikke overholder reglerne eller har de nødvendige godkendelser.

Vigtigt er det i hvert fald at påpege, at man ikke bare kan gøre, som man plejer.