Torsdag den 29. marts 2012 behandler studiekredsen i Sorø Sognegård Elsa Morantes bog Historien fra 1974. Det er kl. 15.

La storia foregår under krig og efterkrigstid i Rom 1941-47. Romanen anskues som et aktivt forsøg på at gribe ind i protest mod historien ved at sammenstille historien om store mænd og abstraktioner med den virkelige historie, som den opleves af de ydmyge.

Morante blev en af de mest betydningsfulde forfattere i efterkrigstidens Italien. Bogen findes på Sorø Bibliotek og hos Svegård Bøger og Papir.

Elsa Morante