Foto_3_ScienceTalenterFire elever fra Sorø Privatskole deltager i MatematikCamp hos ScienceTalenterne i Sorø d. 21.-23. april. En camp om matematik, trekanter og landmåling for talenter fra 6. og 7. klasse fra grundskolenetværket og det kommunale netværk.

ScienceTalenterne har inviteret en række unge matematiktalenter fra 6. og 7. årgang til at komme og afprøve deres matematikevner anvendt på praktiske problemstillinger. Fra Sorø Privatskole deltager Lauge Solvang 6.X, Gustav Trærup 6.Y samt Holger Rasmussen og Sofie Andersen 7.Z i MatematikCampen.

”Det føltes da ret beærende, at vi er gode nok til det. Vi blev ret overraskede over invitationen, fordi vi havde faktisk slet ikke hørt om det før. Vi håber at få printet noget sejt med 3D-printeren og så glæder vi os til bare at være på MatematikCamp i det hele taget,” udtaler Lauge Solvang og Gustav Trærup fra 6.X og 6.Y på Sorø Privatskole.

Foto_2_ScienceTalenterPå MatematikCampen skal eleverne blandt andet arbejde med højdemålinger, arealberegninger og geometri i 3D. De skal konstruere og printe forskellige 3D-figurer. Derudover skal de se, hvordan forskellige boldspil kan analyseres på computeren og beskrives ved hjælp af matematik. Her bruger de forskellige programmer, som de kan få med hjem, hvis de selv medbringer en PC. På campen bliver der også tid til bordfoldbold, wii-spil og segway-kørsel.

”Vi har været så heldige, at få 4 af vores elever med på MatematikCamp hos Sciencetalenterne. Det er vi naturligvis rigtigt glade for på både elevernes og Sorø Privatskoles vegne. Det giver noget ekstra til særligt dygtige elever. De er godt nok væk fra den øvrige undervisning i dagene, men det bliver vildt spændende og udbytterigt for dem,” forklarer Nanna Kofoed Øhrgaard, afdelingsleder for udskolingen på Sorø Privatskole.

ScienceTalenternes Camps har flere formål:

1. at give faglige input og udfordringer.

2. at sikre, at hver enkelt talent bliver mødt med passende udfordringer – både fagligt og socialt.

3. at sørge for, at talenterne møder ligesindede.

4. at give talenterne redskaber til at begå sig hjemme i stamklassen, der jo stadig udgør talentets primære socialiseringsgruppe.

Foto_1_ScienceTalenterDe enkelte camps er bygget over konceptet: forundring, fordybelse og formidling. Forundring handler om, at talenterne møder nye naturvidenskabelige fænomener, teknologiske opfindelser eller nye ideer, som de kan forundres over og diskutere. Fordybelse kommer af, at talenterne får mulighed for faglig fordybelse inden for et afgrænset emne. Formidling drejer sig om, at talenterne arbejder med at formidle den nye viden til andre i form af posters, film, hjemmesider, artikler, oplæg eller eksperimenter.

MatematikCampen starter tirsdag d. 21. april kl. 11.30 og slutter torsdag d. 23. april kl. 15.00. Det foregår i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø.

Om Sorø Privatskole
Sorø Privatskole er en 3-sporet 10-årig grundskole med ca. 660 elever. Der er 10. klasse samt skolefritidsordning fra 0-3. klasse og juniorklub fra 4.-6. klasse. Ud over den almindelige undervisning har skolen et bredt tilbud med linjefag (valgfag) og frivillig undervisning i alt fra musik til science. Skolen har moderne faciliteter med f.eks. interaktive tavler i alle klasse- og faglokaler, iPad- og MacBook-ordning for lærerne og et solidt trådløst netværk. Skolen blev grundlagt for mere end 125 år siden, og er i dag en af de mest fremtrædende skoler i lokalområdet.