Den 3. maj kl. 10.00 besøger Inge Mortensen fra Ældrerådet biblioteket i Dianalund.

Ældrerådet laver et stort arbejde med at vejlede beslutningstagerne i Sorø Kommune om ældres livsbetingelser og virkningen af offentlige beslutninger, der vedrører denne målgruppe. Derfor er det utrolig værdifuldt for Ældrerådet når de får meldinger fra kommunens ældre borgere om relevante forhold, som de kan tage med videre. Derfor opfordres deltagerne denne formiddag til at komme med spørgsmål og gode forslag til deres arbejde.

Hvis du synes, at det lyder spændende så kom endelig forbi biblioteket og mød Inge Mortensen. Tag meget gerne din nabo eller ven med – der er plads til alle.

Dorte Hansen og Helle Møller Jensen er som altid klar med smil, kaffe og småkager.

Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding.

Foto: SDL