En stor del af de danske virksomheder drives som ejerledede virksomheder, men de er ofte usynlige i det daglige mediebillede, selvom 60% af alle ansatte
er ansat i en ejer- eller familieledet virksomhed. Det er altid de store børsnoterede aktieselskaber, man hører om.

Også i Sorø Kommune er der mange ejerledede virksomheder eksempelvis Varig Teknik A/S og Mølbro A/S.

Sorø Erhverv har derfor inviteret Helene Koers fra Flexkapacitet til at fortælle om sine oplevelser med at drive en ejerledet virksomhed. www.flexkapacitet.dk
Som ejer
Som direktør eller daglig leder (har dog nu ansat en direktør )
Som bestyrelsesformand

Som indehaver af en ejerledet virksomhed er det derfor af stor betydning at have et netværk, hvor man kan drøfte de udfordringer, man har i det daglige
eller have nogle i sit netværk, der kan hjælpe en.

Derfor er forholdene for ejerlederne blevet tema for det tredje netværksmøde i Sorø Erhverv i 2014, men ud over indlægget om ejerlederne skal der også
være lejlighed til at netværke samt at få en introduktion til Varig Teknik & Miljø A/S af Preben From Hansen.

På gensyn den 17. juni kl 08.15 på Varig Alle 1, 4180 Sorø.

Download indbydelse