Det er aldrig for sent at lave små ændringer. Det kan for nogen komme som et chok, når man får stillet diagnosen Type 2 diabetes eller en hjerte-karsygdom. Der ses desværre en stigning i antallet af mennesker som får disse diagnoser, men heldigvis er der meget man selv kan gøre for at bremse en forværring af begge sygdomme. Ofte ved man godt, hvilke ændringer der kræves, men i praksis, når hverdagen ruller afsted, er det meget nemt at falde tilbage i de gamle mønstre.

Kurset ”Lev bedre med din type 2 diabetes eller hjertekarsygdom” har derfor fokus på at bryde de gamle vaner og se på nye mulige og realistiske ændringer i dit tempo. Ændringer som er med til at passe bedre på din krop både fysisk og mentalt. Kurset består af 7 undervisningsdage samt motion 2 gange ugentlig.

Sorø er velsignet med mange skønne grønne områder, her Frederikskilde Strand ved Tystrup Sø.
Sorø er velsignet med mange skønne grønne områder, her Frederikskilde Strand ved Tystrup Sø.

Tidligere kursister udtaler:

”Jeg var noget skeptisk da jeg hørte, at vi skulle ud i naturen i alt slags vejr. Jeg synes min krop gjorde ondt, og jeg var lidt utryg ved, om jeg nu kunne følge med de andre. Jeg fandt hurtigt ud af at motion sammen med andre i naturen skaber rum for andre gode snakke, og det har givet mig meget. Jeg kunne også mærke en stor forandring fra start til slut, hvor meget min kondition var blevet forbedret, og jeg havde fået mere luft til at kunne snakke med de andre deltagere.”

”Mentalt har det givet mig meget at snakke med nogle professionelle og de andre deltagere på holdet omkring de svære tanker, efter jeg fik min hjertesygdom. At mødes med andre som har det på samme måde har været befriende og har hjulpet mig videre.” Jeg er ikke den, jeg var engang, kan ikke det jeg plejer, men at få snakket om det har givet luft og lyst til at holde fast i alt det, jeg stadigvæk kan gøre”

Naturen som inspirationskilde
Motion er godt for os alle, og undersøgelser viser at inaktivitet er en af de største risikofaktorer i forhold til at udvikle livsstilssygdomme som kræft, diabetes eller hjertekarsygdom. Det kan være en udfordring for mange at få motion ind i hverdagen og leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, der lyder på 30 minutters daglig motion til os alle og 60 minutters motion dagligt, hvis man vil tabe sig. Rigtig mange tænker, at motion skal foregå i et træningscenter eller ved at dyrke en sportsgren – og nogle bliver allerede trætte ved tanken.

Sorø Sundhedscenter vil gerne give inspiration til at motion kan være mange ting. Naturen er et oplagt sted at starte og kan bruges på alle årstider.

Motionen giver en personlig oplevelse af, at jo mere man bevæger sig, jo nemmere bliver vejrtrækningen. Man bliver dus med, hvor meget man kan presse sig selv, og blodsukkeret finder en bedre balance, som er med til at give et mentalt overskud. siger sundhedskonsulent Trine Kirk Vindfeldt fra Sorø Sundhedscenter.

Kurset sigter hen i mod, at deltagerne fortsætter med at være aktive, når kurset slutter. Ligeledes arbejdes der på, at man ændrer nogle vaner, så der både på kort og langt sigt kan ske forbedringer i form af mere overskud og velvære.

For nærmere information
Kurset starter den 22. oktober og forløber over 12 uger. Det kræver en henvisning fra egen læge eller sygehus.

For nærmere information om kurset kontakt:
Sundhedskonsulent Trine Kirk Vindfeldt telefon 57 87 71 62 eller mail trkv@soroe.dk