PRESSEMEDDELELSE

Ledere klædes på til at gribe digitale muligheder
Digitaliseringen rummer svar på mange af de udfordringer, den offentlige sektor står over for i disse år. IT-systemer og teknologi bliver en stadigt mere integreret del af opgaveløsningen på næsten alle fagområder. Alle ledere i Sorø Kommune uddannes nu i Digital Ledelse og bliver klædt på til at se mulighederne i den fagre nye digitale verden.

Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen siger: ”Digitalisering er i dag både en mulighed og en nødvendighed. Digitalisering er et af midlerne til at opnå besparelser og effektiviseringer i det offentlige. Men det er også en af de muligheder, vi har for at udvikle den service, vi tilbyder borgerne, så vi får mere kvalitet for pengene.”

”Når man taler om effektivisering og digitalisering, så tænker mange især på det administrative område. Men sagen er den, at her har man efterhånden optimeret og digitaliseret, så meget man kan. De store potentialer ligger i serviceområderne. I ældreplejen og på skolerne. Her kommer ny teknologi og digitale løsninger til at spille en langt større rolle i fremtiden – for eksempel i forhold til dialogen med brugerne,” siger han.

Et eksempel på en digital løsning, som giver bedre service er det nye ”børneintra” – et system, hvor forældre kan kommunikere elektronisk med deres børns daginstitution, tilmelde sig til ture, koordinere ferie og have lettere adgang til såvel praktiske informationer som fotos fra dagligdagen i institutionen.

På ældreområdet eksperimenteres der flere steder med eksempelvis dialog mellem borgere og hjemmepleje via et webcam, eller med teknologi der hjælper med at optimere behandlingen af for eksempel borgere med kroniske sår. Alt sammen måder at strække de menneskelige ressourcer længst muligt – ved at lade teknologien tage over, når det kan lade sig gøre.

Dygtige ledere bliver endnu bedre
”At kunne forholde sig til de digitale muligheder og bruge dem til at udvikle sit eget arbejdsområde bliver en stadigt vigtigere kompetence for en leder i dag. Digitalisering er på vej til at blive et kompetencefelt inden for ledelse, på linje med personaleledelse, økonomistyring eller faglig ledelse. Vi vil gerne klæde vores ledere på til at være med i front på dette her. Til at være åbne over for de muligheder, den teknologiske udvikling fører med sig, så de kan bruge mulighederne der, hvor det giver mening i netop deres arbejde,” siger Jan Lysgaard Thomsen.

”Vi har nogle rigtig dygtige ledere, som er gode til at se muligheder og udvikle deres felt. Derfor er jeg overbevist om, at når de får flere strenge at spille på – i forhold til en større viden om digitale muligheder – så vil det føre interessante ting med sig,” siger han.

Strategisk satsning
I den kommende tid skal alle ledere i Sorø Kommune – fra centercheferne til institutionsledere og gruppeledere i ældreplejen – på kursus i Digital Ledelse.

På kurset lærer de blandt andet om samspillet mellem teknologi og organisation, kompetencer, processer og ledelse. Kurset tager udgangspunkt i deres egen hverdag og skal munde ud i en konkret plan for hver enkelt arbejdsplads om, hvordan lederne her vil udvikle de digitale muligheder.

Sorø Kommune er blandt de første kommuner, der sætter digitalisering på den ledelsesmæssige dagsorden i et bredt strategisk og kompetencemæssigt perspektiv.

Kursusforløbet Digital Ledelse er udviklet i samarbejde med KMD.

Sorø Rådhus