Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Niels Hilker. Foto: DN Sorø

DN Sorø opfordrer Sorø Kommune til snarest at gennemføre en effektiv slåning på relevante strækninger af Jyderup-stien beliggende i Sorø Kommune, så borgere og besøgende har mulighed for at benytte stien i den forestående sommerferie.

Stien bliver benyttet til motion, oplevelser og transport af både cyklister og gående/løbende, og bidrager dermed til at holde sundhedsudgifterne nede i kommunerne, ligesom den tiltrækker besøgende og turister til området. For DN Sorø har stien også betydning som en mulighed for at komme ud og opleve smukke landskaber fra en uvant synsvinkel, og samtidig en god mulighed for at blive klogere på dyr og planter langs stien. Jyderup-stien er et væsentligt aktiv for de kommuner, som stien gennemløber.

En forudsætning for at benytte Jyderup-stien er imidlertid, at den er tilgængelig, så man kan færdes på den uden problemer med brændenælder og andre store og generende vækster langs stien.

Det er derfor nødvendigt, at der bliver slået langs stien, når der er behov for det, hvilket idag ikke sker i nødvendigt omfang. Og en sti, der ikke bliver vedligeholdt, holder især besøgende og turister væk fra området.

Konkret og aktuelt vil vi pege på den sydlige ende af Jyderup-stien, fra Nyrup Skov og ned til Kongskilde, hvor det på flere strækninger er vanskeligt eller umuligt at færdes uden at komme i nærkontakt med de omtalte brændenælder og andre store, generende planter.

Her har Sorø Kommune efter DN Sorøs opfattelse en aktuelt og påtrængende opgave, som vi ser frem til bliver prioriteret. Andre strækninger længere nordpå i kommunen kan muligvis have samme behov.

Strækningen mellem Kongskilde og Nyrup skov. Foto: DN Sorø