E20-motorvejens tilkørsel mod København ved Sorø er lukket mandag den 8. juli fra kl. 19.00 – 2.00.

Spærringen af tilkørslen mod København ved Sorø i de syv timer skyldes vejarbejde.

Under spærringen etableres der omkørsel via Nordmarksvej, Ringstedvej, Sorøvej, Nordre Ringvej til tilkørslen ved Ringsted N.

Særtransporter og modulvogntog kan ikke benytte omkørslen.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Vejdirektoratet v/Kirsten Jensen på tlf. 72 44 29 80 eller e-mail: kije@vd.dk