Over dyrehandelen på Storgade står der ”Chr. Soelberg og søn”. Det er butikkens oprindelige navn.

I 1903 blev Storgade 48 solgt til slagtermester Chr. Soelberg. Dengang var det en lav bygning i én etage med gavl i den nordlige ende ud mod storgade, hvor den gamle byport-længe stod indtil 1875. I huset indrettede Chr. Soelberg slagteri og kødudsalg. I 1931 overtog Chr. Soelbergs søn forretningen, og han fik de gamle bygninger revet ned og erstattet af den nuværende ejendom i 3,5 etager til såvel forretning som beboelse. Slagterbutikken blev videreført frem til Christian Soelberg juniors død i 1980. (Kilde: Helge Torm.)