D. 4. november kl. 19.00 er der årsmøde for DN Sorø i Sorø Kultur- og Fritidscenter.
DN arbejder hen imod, at vi i Danmark skal få et bedre miljø med bekæmpelse af klimaproblemer. De sørger for at sprede viden om natur og miljø, og forsøger at skabe løsninger til klimaproblemerne.
DN har  133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger. DN er altså en stor organisation, men også det lokale bliver der sat fokus på.

Mødet d. 4. november vil blive indledt med foredrag af Lars Malmborg, biolog fra Aage V. Jensens Naturfond, som vil fortælle om Naturfonden og dens mange aktiviteter. 141127_aarmoede_04_panorama

Herefter vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål. Efter en kort pause afholdes kl. 20.15 årsmødet med dagsorden iflg. vedtægterne herunder bestyrelsens beretning, der omhandler DN Sorøs virke i det seneste år. Efter mødet er DN vært ved et mindre traktement.

/KB