Søndag d. 3. april 2022 er der affaldsindsamling i hele Danmark, arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening.

Den årlige indsamling lever af lokale ildsjæle, der for en dag skifter sofaen ud med affaldssækken.

Vi mødes derfor kl. 10-13 ved borde/bænkesættet på Skælskørvej/Banevej ved Sorø Sø. Her får du tildelt en indsamlingsrute, udleveret veste mv. og at vide, hvor det indsamlede affald kan placeres.

Foto: Danmarks Naturfredningsforening