Den 18. marts kl. 19 holder Danmarks Naturfredningsforening i Sorø åbent møde for alle interesserede i Kultur- og Fritidshuset på Frederiksvej 27 i Sorø. Borgmester Gert Jørgensen er inviteret til at fortælle om kommunens klimaarbejde og planer for klimaet fremover.

”Vi har fået nye borgmester fra liste C, og vi er lidt spændte på, hvad det kommer til at betyde for såvel klima som de øvrige grønne initiativer i kommunen. Det vil vi gerne høre mere om og dele med så mange som muligt, der interesserer sig for klimaet og miljøet i vores kommune”, fortæller Niels Hilker, næstformand for DN Sorø.

I 2010 indgik Sorø Kommune en klimaaftale med DN. Det betyder, at kommunen forpligtede sig til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året frem til 2020. Sorø Kommune har også tilsluttet sig den såkaldte borgmesterpagt, som forpligter kommunen til at nedbringe CO2-udslippet med mindst 20 procent fra 2009 til 2020.

På debatmødet den 18. marts vil borgmester Gert Jørgensen give et bud på, om Sorø Kommune når målene, og hvordan kommunen skærper sit fokus på energirigtige løsninger.
En anden vinkel på mødet kan blive tilpasning til den klimaændring, der ifølge DN Sorø kommer trods klimaindsatsen, kommunens såkaldte klimatilpasningsplan.

”Her kan investeringer i grønne løsninger være både mere attraktive og ofte billigere end traditionelle kloakløsninger. Klimatilpasningen kan bidrage til, at vi får mere natur og nye rekreative muligheder. Men hvad vil Sorø Kommunes nye borgmester?” spørger Niels Hilker som oplæg til debatmødet den 18. marts i Kultur- og Fritidshuset.

Mødet er gratis og alle er meget velkomne.

Fokus på det grønne
Fokus på det grønne