Af Niels Hilker, formand for DN i Sorø

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist Sorø Kommunes dispensation fra søbeskyttelseslinjen til et nybyggeri på Egevangs alle ud mod Sorø Sø.

”Miljø- og Fødevareklagenævnet har i sin kendelse lagt vægt på, at naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 er en forbudsbestemmelse, og at et ønske om at bebygge en grund med et enfamiliehus ikke i sig selv kan betragtes som en tilstrækkelig tungtvejende grund til at dispensere. Det er endvidere nævnets opfattelse, at en dispensation til det ansøgte vil kunne medføre en uønsket præcedens, ikke blot generelt, men særligt ved Sorø Sø.”

Jeg er selvsagt tilfreds med klagenævnets afgørelse, det er godt for naturen og oplevelsen af Sorø Sø som et element i landskabet. Det må ikke være sådan i Sorø Kommune, at der absolut skal bygges blot fordi, der er en ledig plet. Naturen har brug for mere plads, ikke mindre.

Men jeg er også tilfreds med Miljø- og Fødevareklagenævnets begrundelse om, at der dels skal tungtvejende grunde til at dispensere fra søbeskyttelsen og dels at en dispensation kan medføre uønsket præcedens. Det er præcis de argumenter DN Sorø har brugt i sidste uges klage over dispensation for Sorø Søs beskyttelseslinjen til byggeri på Trautnersvej.

Sorø Sø. Foto: Niels Hilker