Sorø Privatskole er én blandt to grundskoler i Danmark, der er certificeret Deutsches Sprachdiplom. Nu modtager afgangseleverne 2015-16 deres Deutsches Sprachdiplom, og skolen modtager diplom på, at de er blevet godkendt som Sprachdiplomschule. Diplomoverrækkelsen finder sted torsdag 29. september, oplyser skolen i en pressemeddelelse.

soroe-privatskoleSorø Privatskole har inviteret afgangseleverne 2015-16, der havde tysk på skolens A-hold, og deres forældre til diplomoverrækkelse. Afgangseleverne får overrakt deres Deutsches Sprachdiplom, som bevis på, at de har bestået prøven før sommerferien. Derudover får Sorø Privatskole overrakt en såkaldt PASCH-plakette, som bevis på, at skolen er blevet Deutsches Sprachdiplomschule og en del af initiativet Schulen: Partner der Zukunft. Et initiativ som på grundskoleniveau i Danmark indtil videre inkluderer Sorø Privatskole og Sankt Petri Skole, der er en tysk-dansk privatskole i København.

Diplomoverrækkelsen finder sted på opfordring af Den Tyske Ambassade København, som Sorø Privatskole har været i tæt dialog med siden de blev Sprachdiplomschule. Den Tyske Ambassade København og Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) vil derfor også være til stede ved diplomoverrækkelsen.

Sorø Privatskole håber samtidig, at diplomoverrækkelsen kan hjælpe skolen videre i processen med at finde samarbejdspartnere fra det danske erhvervsliv, der kan være med til at sprede interessen for sproget og kulturen hos de danske skoleelever. Skolen anser erhvervslivet, som en afgørende faktor i fortællingen til de danske skoleelever, om hvorfor de skal lære tysk.

”Det kunne være rigtigt interessant, hvis vi kunne få nogle af alle de her virksomheder, som har kontakt med Tyskland på den ene eller anden måde, til at hjælpe med at motivere eleverne til at lære tysk. Hvad enten det er et gæsteforedrag, virksomhedsbesøg eller praktikophold eller en overrækkelse af Deutsches Sprachdiplom til afgangseleverne,” supplerer Casper Madsen skoleleder Sorø Privatskole.

Antallet af tyskstuderende i gymnasierne og på universiteterne er faldende, mens dansk erhvervsliv i stigende grad efterspørger medarbejdere med gode tyskkundskaber. Derfor er der behov for at fremme det tyske sprog i grundskolen, så eleverne bliver motiveret til at fortsætte med at bruge og studere det tyske sprog.

På mange skoler skal eleverne vælge mellem tysk, fransk eller et helt andet sprog. På Sorø Privatskole har de valgt. De har valgt tysk. Det har de, fordi de ser det som et vigtigt sprog historisk, kulturelt, uddannelsesmæssigt og samfundsmæssigt. Skolen underviser i tysk fra 4. klasse, med niveaudeling i 8.-9. klasse, og i 9. klasse rejser skolens elever på studietur til Berlin. Derudover går eleverne i 9. klasse med tysk på skolen A-hold til prøven i Deutsches Sprachdiplom.

”Det handler ikke kun om at tilbyde de sprogligt interesserede elever en ekstra udfordring. For flere af eleverne er det et logisk skridt i retning af den uddannelse, som de gerne vil tage. Skolens fokus på tysk forbereder ganske enkelt eleverne til en global fremtid,” udtaler Casper Madsen.

Deutsches Sprachdiplom (DSD) er et initiativ, som skal styrke tyskkundskaberne i skolerne verden over. DSD er sammenligneligt med det tyske afgangsbevis og følger standarderne i Common European Framework of Reference for Language (CEFR). Det vil sige at eleverne går til den samme tyskprøve, uanset om skolen befinder sig i Seattle, Singapore eller Sorø. På verdensplan tager omkring 50.000 elever, i alderen 14-19 år, prøven om året.