Fredag kl. 13 indviede Sorø Privatskole en digital legeplads, der giver eleverne mulighed for at kombinere faglighed, fysisk udfoldelse, leg og digital læring i et udendørs, interaktivt læringsrum.

En masse af skolens elever tog legepladsen i brug for første gang, da snoren var klippet, og herefter blev alle børn og voksne budt på is.

Det er en donation på en million kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond, der sammen med en donation fra Sorø Spare- og Lanekasses Fond på 50.000 kr. har gjort det muligt for skolen at bygge dette digitale og aktive klasselokale i skolegården. Desuden har skolen været medfinansierende af den nye legeplads. Efter sommerferien er det planen at legepladsen udbygges med et kæmpeklatrestativ.

Virksomheden Uniqa, der er specialister i interaktive legepladser, har stået for rådgivning, projektering og opførelse af legepladsen.

Selvom det nye læringsrum primært henvender sig til skolens yngste elever, vil skolens ældre elever også opleve, at der kommer timer i gården på skemaet. De mange interaktive øvelser med iPad giver nemlig mulighed for at differentiere niveau og øge sværhedsgraden.

Foto: SDL