De erhvervsdrivende i Sorø Kommune inviteres til dialogmøde den 31. maj 2012 kl. 18.15 – 21.15 på Lundebo, Ventemøllevej 30, 4293 Dianalund.

På mødet vil der være mulighed for at få sine synspunkter hørt og at give sine bud på løsningsforslag. Før rundbordsdebatten har vi sørget for en række inspirerende oplægsholdere.

Morten Mathiasen, såret soldat fra Afghanistan, og Mali Fergo, som er gift med Morten, kommer og fortæller hvordan manglende tilgængelighed påvirker deres hverdag som henholdsvis kørestolsbruger og pårørende til en kørestolsbruger.

Søren Ginnerup, Civilingeniør ved Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, holder oplæg omkring regler, lovgrundlag – offentligt / privat, hvilke aktører er ansvarlige for tilgængelighed og hvordan kan man sikre tilgængelighed – og behøver det altid at være meget dyrt?

Oplæg fra Købstadsudvalget i Sorø omkring tilgængelighed.

Linda Nielsen, formand for Teknik og Miljøudvalget, Sorø Kommune, giver den kommunale vinkel i forhold til at sikre god tilgængelighed i gade og torvemiljøet.

Fokus på tilgængelighed
Handicaprådet i Sorø Kommune sætter i år særligt fokus på tilgængelighed for borgere med handicap. Tilgængelighedsspørgsmålet omfatter både tilgængelighed til offentlige bygninger, transport, fritidsinteresser, butikker, restauranter, caféer osv.

Formand for Handicaprådet, Kirsten Holst udtaler: ”Tilgængelighed handler om, at borgere med handicap skal kunne få adgang til alle de forskellige steder, som er nødvendige og naturlige i forbindelse med de gøremål og aktiviteter, som alle borgere har brug for i deres hverdag. Tilgængelighed handler i den forbindelse også om, at borgere med handicap skal kunne komme omkring uden forhindringer på deres vej”.

Ved dialogmødet den 31. maj er det tilgængeligheden i forbindelse med butiks-, restaurations-, og gade/torvemiljøet i byerne i Sorø Kommune, Handicaprådet sætter på dagsordenen.

Handicaprådet inviterer derfor de erhvervsdrivende i hele kommunen til en god og konstruktiv dialog sammen med Handicaprådet, repræsentanter fra de lokale handicaporganisationer, samt repræsentanter fra Sorø Kommunes Teknik og Miljøudvalg og administration i Fagcenter Teknik og Miljø.

”I Sorø Kommune er vi glade for Handicaprådets brede invitation til dialogmøde om tilgængelighed, udtaler Linda Nielsen, som er formand for Teknik og Miljøudvalget i Sorø Kommune. Det er vigtigt at alle parter er repræsenteret når vi sætter os sammen for at finde de gode løsninger, som kan forbedre tilgængeligheden. Vi håber derfor også på god opbakning til dialogmødet fra de erhvervsdrivende i Sorø, så vi kan få en bred vifte af synspunkter og gode løsningsforslag med til det videre arbejde”.

Tilmelding
Tilmelding til dialogmødet: Til sekretær for Handicaprådet, Udviklingskonsulent Kasia Vad i Sorø Kommune. Telefon: 57 87 62 07 / e-mail: kava@soroe.dk

Morten Mathiasen til højre