raadhuset-300x223Forældrerepræsentanter og medarbejdere inviteres med i udviklingen af den nye ledelsesstruktur for daginstitutioner og dagpleje.

Den 29. april vedtog byrådet en række ændringer på børnepasningsområdet. De mest markante forandringer er en ændret ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet og beslutningen om at lægge dagplejen ind under den nye områdeledelse.

Arbejdet med områdeledelse begynder så småt at tage form. Den 24. juni bliver de foreløbige skitser præsenteret for repræsentanter for daginstitutionernes forældrebestyrelser på et dialogmøde, samt for medarbejderne på et fyraftensmøde. Inputtene fra de to møder vil indgå i projektgruppens videre arbejde, og det forventes, at konturerne af fremtidens områdeledelse vil begynde at tegne sig i september.

Fagcenterchef Henrik Madsen siger:
– Vi har tilrettelagt en proces, hvor både forældrebestyrelser, medarbejdere, ledere og de faglige organisationer bliver hørt og får lejlighed til at komme med input til det nye setup allerede på et meget tidligt tidspunkt i processen. Det har vi gjort for at give så stor reel indflydelse som muligt til de mange mennesker, som har en viden om og nogle holdninger til, hvordan vi sammen kan skabe den bedste områdeledelse til glæde for både børn og forældre og medarbejdere i Sorø Kommune.

– Det bliver en spændende proces, og jeg er sikker på, at vi nok skal ende med en god model for fremtidens ledelse af dagtilbuddene i Sorø Kommune. Vi har allerede i dag en fremragende ledelse i vores institutioner, og med områdeledelse kan vi skabe endnu bedre vilkår for udvikling og videndeling på tværs af institutionerne.

I juli skal projektgruppen på studietur til Svendborg Kommune, hvor man har indført områdeledelse med positive erfaringer.

Nyhedsbrev nr. 1_Fremtidens dagtilbud