Dit Sorø har bedt den nye kommunalbestyrelse besvare 3 spørgsmål, og Preben Lund fra Socialdemokratiet lægger ud. 

Preben Lund. Foto: Jakob Vind – Sorø Kommune

Hvor står Sorø stærkest?
Det ser rigtigt godt ud på beskæftigelsessiden. Vi har en god mulighed for skaffe endnu flere i arbejde, da vi har mangel på arbejdskraft bl.a. i hjemmeplejen og kommunes ældreinstitutioner.
Det private arbejdsmarked mangler også i mange tilfælde faglærte bredt set til at løse opgaverne. Kommunen skal prioritere uddannelse/efteruddannelse af de ledige hænder, så de kan indgå i opgavevaretagelsen. Det skal ske i tæt samarbejde med de arbejdspladser/institutioner, der efterspørger arbejdskraften, så det bliver konkret og målrettet.

Hvor er der ting der udfordrer os?
Jeg oplever at der mangler ressourcer til at løfte opgaverne. Fx at gennemføre det nødvendige analyser/forarbejde inden man fx siger ja til etablering af et friplejehjem på Rørstensgården. Det er igen den omvendte verden. Først sælger vi grunden til etablering af et friplejehjem. Bagefter undersøger vi om vi har brug for det. En moderne virksomhed kan ikke arbejde på den måde.
Det samme gælder ift. det tekniske område fx byggesagsbehandling, myndighedsopgaven ift. kloakering og ikke mindst miljøområdet.
Jer ser også at vi totalt er udfordret på personalesiden og ikke mindst det øverste ledelseslag, hvor de mange udskiftninger på ledelsesniveauet skaber uro og tab af energi i organisationen.

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022? Hvem/hvad og hvorfor?
En helt nødvendig plejehjemanalyse nu hvor der kommer et friplejehjem med 64 pladser på Frederiksberg. Hvad betyder det ift. de allerede eksisterende pladser på de kommunale plejehjem. Flere af de eksisterende plejehjemsboliger er ikke tidssvarende. Både ift. boligindretning, arbejdsmiljø mv. Betyder det at vi får tomme pladser på vores kommunale plejehjem? Vi mangler et oplæg på det område.

Vi mangler også at få en mere konkret udviklingsplan for Sorø By, Torvet og Kulturfirkanten. Vi har også brug for fokus på hovedbyen i kommunen.

Foto: ABW