Indlæg af Bo Christensen (C), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Sorø Kommune.

Sommeren er over os, og bevæger man sig rundt i Sorø Kommune, så vil man vide, at nok betyder sommer både fritid og frihed, men det betyder også liv og mulighed for at begejstres og blive klogere på livet.

Man kan skrive lange lister om alle de arrangementer, begivenheder og aktiviteter, som finder sted i kommunen her i sommertiden. Af hjertet tak til alle, som er med til at få det til at ske, for det er med til at skabe et meningsfuldt lokalsamfund for os alle.

Festivaler, fodboldskoler, mere end 300 sommerferie- og idrætsaktiviter, madklubber, byvandringer, kulturcafe, teaterforestillinger, jazz-koncerter, bådsejlads, naturvandringer, karate camp, byfester, drengerøvsaften med biler, borgspil, klassisk musik, kreativ værksted, picnic koncerter, billard, svømning, E-sport, kunstudstillinger, museer og meget andet krydret med kilometervis af natur, hvor livet udfolder sig.

Det er, hvad der bydes på i Sorø Kommune – og ikke bare i sommerperioden.

I dagligdagen fylder husholdningsbudgetter, lønspørgsmål, praktiske gøremål, normeringer, betalinger og tidsskemaer en pæn del af hverdagen. Ingen af delene er med til for alvor at skabe en mening med livet, hverken for vores nærmeste eller os selv, og det er bestemt ikke her, at begejstringen, glæden, nærværet og det reflekterende får lov til at udfoldes.

For i virkeligheden er det jo ikke alle mulige såkaldte velfærdsydelser, som giver mening med livet for den enkelte. De kan være nødvendige, men det er ikke her, man finder svaret på de dybe spørgsmål.

Det finder man til gengæld i kulturen, historien og foreningsaktiviteterne. Her gives næring til menneskelig udvikling, dannelse, kultivering og til forståelse af, at vi som mennesker er en del af noget større.

Kulturen og de folkeoplysende aktiviter vurderes desværre ikke altid på højde med en række såkaldte velfærdsydelser i den danske “velfærdsstat”.

Kulturens og foreningslivets betydning bliver til stadighed skubbet i baggrunden, måske fordi det ikke er muligt at måle den meningsfuldhed, som her skabes. Men også fordi aktører i “Velfærdsdanmark” styrer de daglige agendaer med konkrete mål, indsatser, krav og forventinger til netop deres egen – i det store perspektiv, narcissistiske – dagsorden.

Det er synd, for der kan simpelthen ikke sættes nok pris på foreningslivet og kulturen og deres betydning for vores relationer – mennesker imellem.

Selvom det er de såkaldte velfærdsydelser, som er med til at understøtte, at man kan leve trygt og fornuftigt, så er det altså i kulturen, litteraturen, historien og foreningslivet at virketrangen, begejstringen, forundringen sker. Det er her vi bliver nysgerrige på noget mere, og det er også her, at vores evne til respekt, reflektion og kildekritik udvikles. Det er reelt her, at vi formes som individer og bidragere i et meningsfuldt samfund.

Selvfølgelig har institutioner og skoler en betydning med de mange timer som børn, unge og ældre bruger her. Men til syvende og sidst, så er det jo os selv og vores relationer til hinanden, som er aftrykket på det lokalsamfund, vi bor i – og det lokalsamfund vi ønsker at give videre til de næste generationer.

I Sorø Kommune er vi begunstiget af, at mange borgere deltager i frivillige foreninger og kulturlivet. Kommunen bakker op med tilskud og faciliteter og fonde, erhvervsliv og private yder direkte økonomiske bidrag. Hver og en er med til at skabe meningsfuldhed og livsglæde.

Det skal vi huske vigtigheden af, det skal vi huske at påskønne, og det skal vi prioritere. Så er det op til os selv om vi vil gribe de muligheder, som ligger udenfor vores egen forhave – væk fra computerens klare blå lys.

Tusinde tak til de aktive frivillige og god sommer.

Bo Christensen (C)