Daginstitutionen Magdalene Haven er blevet en del af programmet Grønne Spirer under Friluftsrådet. Mandag kunne børn og voksne for første gang hejse det grønne flag i institutionen, som har en masse natur- og miljøaktiviteter i kalenderen for 2024.

En grå mandag morgen den 6. maj stimlede store og små sammen foran flagstangen ved hovedindgangen til det integrerede dagtilbud Magdalene Haven. Dagen var kommet, hvor det grønne flag, som betyder, at institutionen er en del af programmet Grønne Spirer under Friluftsrådet, for første gang skulle hejses.

Børnene og personalet havde øvet Magdalene Havens nye Grønne Spirer-sang, som er lavet specielt til denne dag. Der blev sunget højt i kor, mens flaget drog til tops, og bagefter blev der fejret med saftevand og flotte kager, som forældrene havde lavet til dagen.

En bedre forståelse for naturen

Det grønne flag gives til dagtilbud, der arbejder med og i naturen som en del af Friluftsrådets Grønne Spirer-program. For at kunne hejse flaget skal dagtilbuddet lave gode, lærerige natur- eller miljøaktiviteter og have oplevelser i naturen året rundt. Derudover skal der laves en grøn handleplan, og to af de ansatte skal deltage i Friluftsrådets Grønne Spirer-kursus.

”Blandt personalet oplever vi, at børnene får en bedre forståelse for naturen og bliver bedre til at passe på den og de dyr, der lever i den,” fortæller pædagogisk leder i Magdalene Haven, Malene Therkelsen.

”Både børn og personale ser frem til årets naturaktiviteter, som blandt andet står på spireprojekter, krible-krable og biodiversitet. Og så håber vi naturligvis, at vi kan hejse det grønne flag i Magdalene Haven igen til næste år.”

Pressefoto