Af Kasper Støvring

First Light
First Light

Sorø Kunstmuseum udstiller frem til den 17. maj otte nye værker af fotografen Per Bak Jensen. Udstillingen, der hedder ”Skjult”, rummer også en række malerier, der går ti år tilbage. Titlen er velvalgt, for de store, flotte og gådefulde fotografier vækker en lyst til at afsøge den skjulte, hemmelige betydning i dagligdagens anonyme fænomener.

Udstillingen kredser om stedets betydning, det upåagtede, men dog flertydige sted, som vi kommer helt tæt på. Værkerne lader os sanse de mindste detaljer, men vi suges også ind i værkerne, og i nogle af dem forsvinder vi nærmest ud i uendeligheden. Værkerne er både prosaiske og metafysiske.

Et gennemgående hovedmotiv er landskabet, naturen, som på en gang fremstår besjælet, som symbolske manifestationer af en særlig kraft, og dog tomme. Det er netop spændingen mellem fylde, det skjultes betydningsfuldhed, og tomhed, i hvert fald forladthed og øde, der kendetegner den fascinerende udstilling. Det nære og det fjerne. Der er ingen mennesker på fotografierne, men landskaberne er i den grad præget af menneskenes virke i det – små veje, brændte stubbe, høstet korn og pløjede marker er genkommende spor af det menneskelige.

Man kan kalde de fotografiske værker romantiske, i hvert fald guldalderinspirerede – vandfald og grotter er klassiske motiver, man genfinder hos Per Bak Jensen – andre minder om Hammershøi, men alligevel er værkerne moderne.

Light House
Light House

Kunsthistoriker Mette Sandbye skriver i det ledsagende udstillingskatalog om den ”nedtonede, protestantiske, tågeindhyllede, våde og nøjsomme muld,” naturen, som Per Bak Jensen går tæt på, ”en brunjordet pløjemark, grenes skyggespil på en græsmark, en tæt skovbund med visne blade og et filigranagtigt mønster af tilfældigt ophobet grenværk.” Alt dette giver, som Sandbye meget præcis skriver, en stærk fysisk nærværende fornemmelse af det materielle og stoflige. Materialitet og metafysik er temaet her, som det tidligere har været på Sorø Kunstmuseum. Heri ligger en fin kontinuitet i Sorø Kunstmuseums udstillingsvirke.

Blandt de bedste værker – og niveauet er virkelig højt i denne udstilling – vil jeg fremhæve de nyeste værker, der er lavet inden for de seneste par år. ”Lighthouse” minder om L.A. Ring, især de horisontale linjer, sammenglidningen af himmel, vand og jord, stilstanden, og som med andre værker på udstillingen vinder værket også ved at blive beskuet lidt på afstand. Går man tæt på fornemmer man, som hos Ring, en markant stoflighed.

Et andet fremragende værk er ”Moonlight”, der ikke så meget fikserer et bestemt sted som et bestemt tidspunkt, nemlig de tidligste morgentimer, hvor landskabet, her marken, er oplyst af månen. Man kommer i tanke om digteren Ole Sarvig, der ligesom Per Bak Jensen også havde sans for tiden inden solopgang (og for den kristne tematik, for øvrigt). Det ses i det visionære digt ”Kristus i kornet”:

 

Moonlight
Moonlight

Jeg så kornet i nat,
det drømmende korn,
alle menneskeslægters korn og aks
på disse marker.

Jeg så det i morges ved fem-tiden,
da Kristus kom,
den blege time, da børn fødes,
da brande bryder ud.

Det var så smukt. De sov så tyst.
Og Kristus gik som en måne gennem kornet.

 

The Road
The Road

Værket ”The Road” gør brug af det guldalderromantiske motiv med skovvejen, der snor sig ind i lysningen. Hvad findes derinde? Værd at nævne er også ”First Light”, der igen på bogstavelig talt blændende vis fremstiller de tidlige timer, her solens første stråler sekundet inden solen selv bliver synlig i horisonten. Temaet er høsten, modning og fuldbyrdelsen, der gøres til noget monumentalt, for så vidt som to enorme høstakke, fotografiets centrale motiv, selv bliver en art skulpturer, som giver mindelser om de oldgamle statuer af sten på Påskeøen.

Udstillingen hedder som sagt ”Skjult”, og når man siger, at noget er skjult, har man allerede givet en slags svar på gåden, også den gådefuldhed, der fylder Per Bak Jensens fotografier: Der ER noget derinde. Om det end er i en skov, en kælder, en gang, et værelse eller en grotte. Opgaven bliver så at fremdrage den symbolske mening i det skjulte. For umiddelbart er der ingenting.

Per Bak Jensen har selv udtalt, at fotografiet ”er som døre, som man bliver inviteret til at gå ind ad.” Det tør siges, og man går gerne ind ad Bak Jensens døre. Hermed er opfordringen givet videre.
Per Bak Jensens udstilling – »Skjult« – vises på Sorø Kunstmuseum fra 7. februar til 17. maj. Den 19. april er der offentlig samtale med kunstneren. Museets andre aktiviteter kan ses her.