Af Bo Mouritzen (Ø), Mona Kelder Bouidar (A) og Kristiane Nyborg (F)

Et rungede nej til at de børn, der har mest behov for hjælp i skolen, alene skal bære store besparelser på folkeskoleområdet i Sorø Kommune.

Den er helt gal (igen). Det nye Børne- og Undervisningsudvalg efter kommunalvalget 16. november har kun været aktivt i få måneder og der er allerede brudt både valgløfter og interne aftaler.

På et ekstraordinært udvalgsmøde den 15. marts kl. 19 skulle det besluttes, om der skulle omprioriteres 5 mio. kr. fra skolernes samlede budget for at finansiere et merforbrug på skolernes specialområde. Ikke en nem beslutning for alle i udvalget og derfor var sagen da også tidligere blevet udsat fra det ordinære udvalgsmøde den 8. marts.

Allerede på det ordinære udvalgsmøde 8. marts havde Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF stillet forslag om en ekstraordinær tillægsbevilling fremfor en besparelse på almenområdet. Ændringsforslaget blev ikke fremlagt som en officiel del af referatet, da vi ønskede at have bedre chancer for at opnå et fælles forslag/forlig ved interne drøftelser i udvalget. Det er vores opfattelse, at der (på dette tidspunkt) var overvejende konsensus om, at en tillægsbevilling var vejen at gå for ikke at starte en ny udvalgsperiode med store millionbesparelser, og for at sikre arbejdsro til skolerne ift. planlægning af indeværende skoleår.

For at sikre opbakning hele vejen rundt i udvalget og sikre den store værdi i en fælles udvalgsbeslutning, blev beslutningen udsat en uge, så alle kunne nå at drøfte forslaget i deres politiske bagland.

På det ekstraordinære udvalgsmøde den 15. marts kl. 19 var Venstre, Konservative og Nye Borgerlige dog tilsyneladende kommet på andre tanker. Klokken 15.45 tikkede et vidtgående (og hidtil ukendt) ændringsforslag ind i mailen. C, V og D ønskede godt nok at frede almenområdet, men ville i stedet finansiere underskuddet fra et i forvejen hårdt presset specialområde.

Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF kan på ingen måde stemme for, at de børn, der har allermest brug for hjælp, skal betale for underskuddet og opleve en klar forringelse i deres skolevilkår.

Det er urimeligt og skadeligt for det politiske samarbejde, at hverken Konservative, Venstre og Nye Borgerlige inddrager det øvrige udvalg i deres overvejelser eller søger kompromiserne, før de fremlægger et så vidtgående ændringsforslag kort tid før mødet. Det er lige så urimeligt og skadeligt for tilliden og samarbejdet med skolebestyrelserne, når C, V og D den 14. marts – altså dagen før det ekstraordinære udvalgsmøde – deltager i et godt dialogmøde med flere af kommunens skolebestyrelser og INTET siger om det forslag, de fremlægger dagen efter.

A, F og Ø har begæret sagen videre i Kommunalbestyrelsen. Det kan og skal ikke være kommunens børn, der står for tur igen, bare fordi der blev lavet et budget, der kun skulle holde valgkampen ud.