Torsdag den 9. februar kl. 19 inviterer Enhedslisten Sorø til åbent debatmøde om OK23 – overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked. Mødet holdes i Stenlille Kulturhus.

I en tid hvor uligheden stiger og befolkningen langt hen ad vejen ønsker mere fritid og mindre stress i hverdagen, undrer vi os over nødvendigheden af at fjerne en fridag for at skaffe penge til øget militær.

Samtidig er overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i fuld gang – og for første gang i mange år er inflationen så høj, at danskerne har oplevet den største udhuling af reallønnen siden 1950.

Teit Gamst, som er næstformand i 3F København, indleder mødet og fortæller om de igangværende forhandlinger, hvor han bl.a. kommer ind på følgende spørgsmål:

Hvad er fagbevægelsens vigtigste krav i overenskomstforhandlingerne?
Hvilken betydning har forhandlingsresultatet på det private arbejdsmarked for de offentlige overenskomstforhandlinger i 2024?
Kædeansvar – hvordan kan privat og offentligt ansatte hjælpes ad med at lægge pres på arbejdsgiverne for at undgå social dumping?
Hvordan hænger regeringens planlagte afskaffelse af Store Bededag sammen med den danske model – og hvilken betydning kan en afskaffelse af fridagen få i overenskomstforhandlingerne?

Efter oplægget er der mulighed for spørgsmål og debat blandt de fremmødte.

Enhedslisten Sorø byder på kaffe, te og kage.

Alle er velkomne.

Teit Gamst – pressefoto