Sorø Grundejerforening v. Mogens Pihl inviterer til debatmøde om bymidten onsdag den 6. marts kl. 19.30. Det sker i Sorø Kultur- og Fritidscenter.

Mødet kommer især til at dreje sig om det planlagte supermarked på Faktagrunden. Sorø Grundejerforening mener, der er flere store ulemper ved dette, bl.a. tung trafik på Frederiksvej og Vestergade, samt at det formentligt vil være dråben, der får bægeret til at flyde over for Holberg Arkaden.

Gert Jørgensen fra de konservative vil deltage på mødet og fremlægge en alternativ plan for butikslivet i bymidten.

Samtidig vil der være lejlighed til at drøfte kommunens planer for “kulturfirkanten” og Torvet.

Gert Jørgensen
Gert Jørgensen