PRESSEMEDDELELSE

Sorø Kommune inviterer detailhandel til dialog
Sorø Kommune inviterer detailhandlen til dialogmøde om nyt gaderegulativ.

Sorø Kommunes regulativ om brugen af offentlige områder som trådte i kraft ved årsskiftet har vakt modstand blandt dele af detailhandlen i Sorø by.

Formand for Teknik- og miljøudvalget, Linda Nielsen, inviterer nu repræsentanter for Sorø Erhvervs og Turistråd (SET) til dialogmøde om regulativet.

”Vi har ikke været gode nok til at formidle formålet med regulativet og de mange overvejelser som ligger til grund for det. Dialog fremmer den gensidige forståelse og samarbejdet – og her har vi simpelthen ikke været gode nok. Derfor vil vi meget gerne tage en snak med SET. Hvis nogen har indlysende forbedringsforslag til regulativet, vil vi gerne lytte. Formuleringerne i et regulativ kan jo ofte blive forbedret ved at lytte til de parter, som har det tæt på i hverdagen. Meningen er jo ikke at genere detailhandlen, men derimod at skabe en hovedgade som vi alle kan være glade for og have lyst til at bruge,” siger Linda Nielsen.

Gaderegulativet har været undervejs i flere år og er i tråd med lignende regulativer i andre kommuner. SET har været inddraget i tilblivelsesprocessen, og der har efter vedtagelsen også været holdt et informationsmøde for detailhandlen om regulativet.

Mødet bliver holdt den 30. maj 2011. Foruden Linda Nielsen, SETs bestyrelsesformand og en række repræsentanter for de handlende vil medarbejdere fra Teknik og Miljø i Sorø Kommune være til stede.


Sorø Rådhus