Det er kun personer, som selv har været ramt af kræft, der ved, hvor invaliderende senfølger kan være.

Selvom man er blevet helbredt for en kræftsygdom, føler man sig nødvendigvis ikke rask. Mange har fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger efter deres kræftbehandling og oplever manglende anerkendelse omkring sine oplevelser af senfølger.

Rask efter kræftsygdommen?
Senfølgerne er meget belastende og kan gøre det vanskeligt at vende tilbage til dagligdagen.
I nogle tilfælde betyder senfølger, at man kan miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Listen er lang over de besværligheder man kan pådrage sig i kølvandet på selv en veloverstået kræftbehandling. Risikoen for førtidspension er ca. fordoblet hos kræftpatienter. For eksempel oplever 40 % af kræftpatienterne depression og angst. Andre er generet af spisebesvær, smerter, mundtørhed, tandskader og føleforstyrrelser med mere.

Lokale ildsjæle vil hjælpe.
Vibeke Westh er frivillig i Kræftens Bekæmpelse Sorø lokalforening. Hun fortæller: “Vi arbejder i lokalforeningen for et godt liv efter kræft. Derfor arrangerer vi i samarbejde med kræftvejlederne fra Sorø Kommune igen i år nogle oplæg på Værkerne om relevante emner. Det sker i løbet af efteråret.

Det første arrangement i september handler netop om senfølger, da det er så vigtigt at få sat fokus på emnet og gøre opmærksom på, hvor man kan hente hjælp. Det havde jeg selv brug for, da jeg blev syg for 14 år siden. Man bliver rystet i sin grundvold, og de fleste er chokerede over det efterspil, der er. Hvordan bliver livet fremover? Hvordan klares arbejdet? Heldigvis er man i dag meget mere bevidst om, at kræftpatienter har brug for rehabilitering i forhold til alle områder af livet med kræft – ikke kun den fysiske del”.

Senfølgerforeningen kommer til Sorø
Vibeke har fået fat i Senfølgerforeningen, som besøger Værkerne mandag den 5. september kl. 15-17. De vil fortælle om det arbejde, de gør i patientforeningen, og hvad de kan gøre for at hjælpe kræftramte.

Senfølgerforeningen er en uafhængig og landsdækkende patientforening, som har mange års erfaring med senfølger og med, hvordan det føles og opleves. “Vi ved, hvad det betyder, når der ikke er nogen genklang – når ingen rigtigt vil høre på dig”, skriver de på deres hjemmeside. De arbejder blandt andet for, at alle kræftpatienter skal tilbydes behandling eller lindring, og at senfølger skal anerkendes i samfundet. På selve dagen vil viden og erfaringer på området blive belyst, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål. Alle kræftramte og deres pårørende er velkomne.

Brug kræftvejlederne i kommunen
Kræftvejlederne fra Sorø Sundhedscenter vil være til stede på Værkerne til alle arrangementerne i efteråret. Alle kræftramte kan kontakte en kræftvejleder på et hvilket som helst tidspunkt i deres forløb. Der er mulighed for en samtale, et decideret genoptræningsforløb eller et mere allround rehabiliteringsforløb, som udover træning omfatter hjælp og støtte til en hverdag med kræft og muligheden for at være sammen med andre i samme situation.

Læs mere og kontakt:
Sorø Sundhedscenter, Fægangen 1, 4180 Sorø, Tlf: 57 87 71 40

Senfølgerforeningen, www.senfoelger.dk, Senfølgerlinjen tlf.: 40 44 78 48