SSP i Sorø Kommune har gennemført en ungeprofilanalyse blandt alle kommunens 8. klasser. Undersøgelsen viser, at kun ca. halvt så mange unge udviser risikoadfærd, som det var tilfældet i 2010.

Risikoadfærd handler om de unges erfaringer med alkohol, rygning, hærværk, vold og stoffer. I 2010 var det ca. 17 procent af årgangen som udviste risikoadfærd – i 2014 var tallet faldet til 10 procent.

Samtidig er antallet af unge helt uden risikoadfærd fordoblet – fra 15 procent i 2010 til 29 procent i 2014.

Mogens Schwensen, leder af SSP i Sorø Kommune, siger:

Mogens Schwensen
Mogens Schwensen

– Vi kan se ud af undersøgelsen, at langt størsteparten af vores unge trives rigtig godt. Mange udskyder deres alkoholdebut, som erfaringsmæssigt hænger sammen med andre former for risikoadfærd. Det er meget positivt.

I samme periode er gruppen af unge helt uden risikoadfærd næsten fordoblet. Det drejer sig om unge, som aldrig har pjækket, haft problemer i skolen, mobbet andre, røget eller drukket.

Anita Skjoldager Eskildsen, formand for SSP-udvalget siger:

Anita Skjoldager Eskildsen
Anita Skjoldager Eskildsen

– Det er meget positivt, at undersøgelsen viser, at det går en god vej for langt de fleste af vores unge mennesker. Især glæder det mig, at de unge fra Stenlille har fået det markant bedre. Den grad af risikoadfærd, vi så for nogle år siden, helt er forsvundet – vi står nu med nogle fornuftige unge mennesker som træffer sunde valg i deres liv. Det er dejligt at se.

 

Fakta
Ungeprofilanalysen er gennemført i skoleåret 2013-2014. Undersøgelsen blev første gang gennemført i 2010.

Ungeprofilanalysen fra 2014 bliver den sidste af sin art. Fra 2015 starter en landsdækkende, årlig undersøgelse iværksat af SSP Samrådet.