PRESSEMEDDELELSE

Cykelsti på Kalundborgvej et skridt tættere på

Sorø Kommune har indgået et forlig med Stiftelsen Sorø Akademi og NCC om arealerhvervelse og begrænsning af råstofudvindingen ved Kalundborgvej. Med forliget er forhindringerne for at etablere en cykelsti langs Kalundborgvej omsider ryddet af bordet.

Formand for Teknik og Miljøudvalget, Linda Nielsen, siger: ”Cykelstien har været undervejs siden 2009, så det er glædeligt, at vi nu er kommet et væsentligt skridt nærmere. Jeg glæder mig til, at man kan cykle på en cykelsti langs Kalundborgvej – det vil være et vigtigt bidrag til trafiksikkerheden i kommunen og hænger i øvrigt fint sammen med vores ønsker om at binde kommunen sammen med stier og cykelstier, der skal gøre det nemt at springe på cyklen og få nogle gode naturoplevelser.”

Sorø Kommune forventer at sende opgaven med at etablere cykelstien i udbud til sommer.