Claus Kristiansen er advokat hos Dreist Advokater og har en række tillidshverv, herunder medlem af forretningsudvalget i Sorø Erhvervs- og Turistråd.

I juli fejres de blå flag ved søerne – har du nogensinde hoppet i vandet i Sorø?
Ja, det har jeg. Adskillige gange.

Deltager du i nogle af sommerens festivaller eller markeder?
I det omgang det er muligt deltager jeg i de aktiviteter som tilbydes. Det findes væsentligt, at der bakkes op om de aktiviteter der arrangeres i byen.

Har du planer om at kigge forbi det kommende Lions Marked (3-4. august)?
Ja, jeg deltager i gennemførslen. Under arrangementet er jeg for det meste placeret i en barvogn.

Har du set Kandestøberen (Holbergteatret), og skal du se I Ingemannsland (Ruds Vedby Borgspil)?
Desværre har det ikke været muligt.

Hvad er efter din mening byens bedste sommeraktivitet?
Jeg ser ikke nogen anledning til at opstille en liste. Arrangementerne har hver deres kvaliteter og berettigelse.

Hvad kunne gøre Sorø en mere attraktiv sommerby?
Flere og mere organiserede musikarrangementer i et tæt samarbejde med de handelsdrivende og virksomheder generelt. Større fokus på byens særlige kvaliteter i sammenhæng med foranstående vil være oplagt efter min opfattelse.

Claus Kristiansen