Det vakte både undren og vrede, da Naturstyrelsen tidligere på året godkendte, at erstatningsskoven for den nye grusgrav i Bromme bliver placeret i Sønderjylland. Danmarks Naturfredningsforening er gået aktivt ind i sagen, og nu har den også fundet vej til Christiansborg.

Pia Hvid. Foto: Sorø Kommune

Det er det radikale byrådsmedlem, Pia Hvid, der har taget kontakt til sit lokale folketingsmedlem, Zenia Stampe, for at bede hende om at tage sagen op med ministeren.

– Jeg synes, at det var naturligt at inddrage vores lokale folketingsmedlem, da sagen betyder meget for os her i Sorø. Indtil videre har sagen mest kørt på et administrativt niveau, men vi håber, at vi ved at bringe den op på politisk niveau, kan vinde gehør for vores synspunkt, forklarer Pia Hvid.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har tidligere afvist at kommentere sagen, men i et svar på et folketingsspørgsmål fra Zenia Stampe, forholder han sig nu for første gang til sagen. I svaret forsvarer han placeringen af erstatningsskoven med, at der er meget skov i området, og at man også må se på omkostningerne ved at etablere ny skov i nærområdet. Svaret vækker ærgrelse og bekymring hos de lokale i Sorø.

Niels Hilker. Foto: DN Sorø

– Vi ærgrer os over, at ministeren ikke vil gå ind i denne konkrete sag. Men vi er næsten endnu mere bekymrede over, hvad fremtiden vil bringe. For der bliver bygget rigtigt meget for tiden, og Sorø er en af de få kommuner på Sjælland, der leverer grus til byggeriet. Og hvis vores naturrigdom nu kan bruges som undskyldning for at nedlægge vores skov og erstatte den med billig skov i Jylland, så kan det hurtigt blive enden på kommunens naturrigdom. Det er dybt bekymrende. Mange af os har jo valgt at bo her på grund af naturen, siger Pia Hvid.

Pia Hvid og Zenia Stampe har på baggrund af ministerens svar holdt et møde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalformand, Niels Hilker. Det var oprindeligt ham, der rejste sagen i medierne, og han peger på, at hensigtserklæringen om, at erstatningsskov skal komme den lokale fauna og befolkning til gode, er alt for løs.

– Jeg er glad for, at sagen tages op politisk, og jeg håber resultatet bliver, at Naturstyrelsen fremover skal stille vilkår om, at erstatningsskoven placeres i nærheden af det areal den skal erstatte. Og så er det uanset erstatningsskovens beliggenhed ikke rimeligt at kunne tilbyde en skov, der stod der i forvejen, men blot aldrig var blevet til fredsskov. Den praksis er jo ikke med til at bevare Danmarks skovareal, siger Niels Hilker.

Zenia Stampe. Foto: Folketinget

Niels Hilker opfordrer til, at det bliver undersøgt, hvor udbredt det er, at erstatningsskov bliver placeret langt fra nærområdet. Zenia Stampe har på den baggrund formuleret et nyt spørgsmål til miljø- og fødevareministeren.

– Vi må finde ud af, om det bare er tomme ord, at erstatningsskov skal placeres i nærområdet. For jeg er da lidt bange for, at det vi i virkeligheden er vidne til, det er et system, der gradvist flytter det danske skovareal til de områder, hvor jorden er billig. Det er jo synd for de borgere, der tilfældigvis bor, hvor jorden er dyr. De skal jo også have adgang til fri natur og skov, siger Zenia Stampe.