UCSJ’s nye organisation skal skabe stærke faglige miljøer gennem en samling af uddannelser, forskning og udvikling i seks faglige kraftcentre. Organisationsændringen skal også sikre mere enkle indgange og helhedsorienterede samarbejdsflader for UCSJ’s partnere og interessenter.

ankerhus bibliotek forskning lilleUniversity College Sjælland har været i en rivende udvikling siden etableringen af professionshøjskolen i august 2007. Uddannelserne er blevet samlet på tværs af udbudssteder. E-læringstilbud er blevet etableret på alle uddannelserne. Efteruddannelsesområdet er blevet udviklet og yderligere professionaliseret. Og så er der etableret en stærk og professionel afdeling for forskning og udvikling. Dertil kommer, at UCSJ – som den første professionshøjskole i landet – har opnået et fornemt kvalitetsstempel i form af en bestået institutionsakkreditering. En anerkendelse, der har krævet et stort engagement med involvering af alle ansatte og alle lokationer.

Bestyrelsen i UCSJ og Rektor Camilla Wang mener derfor, at tiden nu er moden til at se på, om organisationen optimalt understøtter de aktuelle udfordringer.

– Tiden er nu kommet til, at vi skal sikre den faglige synergi mellem grunduddannelser, efter- og videreuddannelser samt forskning og udvikling. Derfor vil vi samle de tre opgaveområder i seks fagligt stærke centre, så forskere, undervisere og studerende kommer tættere på hinanden i det daglige, siger Camilla Wang

– Formålet er at skabe fremragende uddannelser og regional udviklingskraft. Vi skal skabe endnu bedre kvalitet i vores ydelser til aftagerne i regionen og stærkere faglighed i vores undervisningsmiljøer. Det handler om at skabe synergi, kvalitet og endnu bedre resultater. UCSJ har allerede i dag et stort fokus på at etablere værdiskabende relationer i regionen, hvor vi i stadig højere grad er med til at præge udviklingen på mange områder, siger Camilla Wang, der også ser den nye organisation som mere logisk og lettere at forstå for omverdenen, der får én indgang til hvert fagområde, når de skal samarbejde med UCSJ.

Camilla Wang understreger, at der naturligvis allerede i dag arbejdes sammen på tværs af afdelingerne, og at organisationsændringen derfor har til formål at tilpasse ledelsesstrukturen, så den understøtter samarbejdet bedre – i en ny struktur, der er effektiv og logisk at arbejde med – både internt og eksternt.

– Der er en enighed i både organisationen og i bestyrelsen om, at den nye organisation ligger i en naturlig forlængelse af professionshøjskolernes særkende, som jo netop er at bygge bro mellem uddannelse, forskning, udvikling og praksis. Her vil jeg især pege på de fordele, den nye struktur kommer til at betyde for de studerende ved UCSJ. De skal spille en endnu større rolle som partnere i udviklingen af vores uddannelser, ligesom de bliver bedre faglige rustet ved at uddanne sig i stærke fagmiljøer, der har ben i både forskning og aktuel praksis. De studerende får også bedre muligheder for at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter og for at dygtiggøre sig ad den vej, siger Camilla Wang

Organisationsændringen træder formelt i kraft den 1. oktober. Herefter vil en del medarbejdere skulle skifte arbejdssted i en proces, der vil foregå over den nærmeste tid. Ikke alle detaljer er afgjort på forhånd, idet nye enheder, skal beslutte, hvordan de bedst organiserer sig i forhold til de nye mål og opgaver.

Hent organisationsdiagram