Det er af afgørende demokratisk betydning, at borgerne kan følge med i det der foregår i Byrådet. I Sorø foregår der i øjeblikket en proces, hvor flertalsgruppen efter Enhedslistens opfattelse lukker mere og mere ned for borgerinddragelse og deltagelse i de politiske processer.

Dette startede i sidste valgperiode, hvor flertallet besluttede, at der ikke skal TV transmitteres fra Byrådsmøder. Det er nu fulgt op med, at Byrådsmøderne rykkes frem til kl. 17.00, hvilket vil betyde, at der er færre borgere, der kan deltage i møderne. Det ville ikke være et større problem, hvis det var muligt, at følge med på computeren hjemmefra.

Nu er det netop meddelt, at det ikke længere er muligt at abonnere på politiske dagsordner fra Byråd og udvalg, og dermed bliver det op til den enkelte at huske, at gå på kommunens hjemmeside og undersøge, hvornår de nyeste dagsordner bliver lagt op. Vi frygter, at det vil betyde, at der er endnu færre, der følger med i den lokale politiske debat.

Endnu et eksempel på, hvordan borgerne holdes ude af den politiske proces, er lukkede dagsordenener på Byrådsmøderne. I år har der været lukkede dagsordener på fem Byrådsmøder. I nogle tilfælde, kan der være grunde til, at punkter er lukkede eller delvist lukkede, men fra Enhedslisten har vi oplevet, at der ikke er styr på, hvilke sager, der er lukkede sager, hvilke dele af sagerne, der er lukkede, og hvornår sagerne genåbnes. Det er svært for Byrådsmedlemmerne, og især for borgerne, at finde ud af at sager er åbnet igen.

 

På trods af lukkede punkter i Byrådet, oplever vi fra Enhedslisten, at informationerne fra de lukkede møder tilflyder pressen. Det betyder, at det udelukkende er borgmesteren, som repræsentant for det politiske flertal, der kan udtale sig, mens mindretallet er fuldstændigt udelukket fra at udtale sig.

I Enhedslisten har vi besluttet, at vi ikke længere vil deltage i lukketheden omkring Byrådsmøderne. Vi vil øge borgerinddragelsen og fra nu af udtale os til pressen omkring sagernes politiske aspekter, så borgerne har en reel chance for at følge med i det politiske arbejde og beslutningsprocesserne.

Mvh
Bo Mouritzen, byrådsmedlem, og Abelone Bergløv
Enhedslisten i Sorø