Sorø Kommune søger – med tiltrædelse snarest muligt – en byggesagsbehandler med en serviceorienteret tilgang til opgaveløsningen.

Du skal sammen med fem andre kollegaer i byggesagsgruppen være med til at varetage myndighedsopgaver indenfor byggeloven. Stillingen er blevet ledig, da en af kommunens byggesagsbehandlere har fået andet arbejde.

Kommunen forventer at du:

Har erfaring med byggesagsbehandling.
Har en serviceorienteret tilgang til opgaveløsningen, og er indstillet på at vejlede ansøger i at finde løsninger indenfor lovgivningen.
Er struktureret og dygtig til at skabe overblik.
Er initiativrig, kan afslutte opgaver og stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation.
Bidrager til det sociale liv i centret med dit positive livssyn og din humor.
Er uddannet bygningskonstruktør, teknisk assistent eller lignende.

Læs mere her.