Kommunalbestyrelsen har fået præsenteret administrationens forslag til budget 2023-2026 i balance for Sorø Kommune.

Økonomiudvalget har efterfølgende godkendt at sende budgetforslaget i to ugers høring. Det er startskuddet til, at de politiske forhandlinger om en budgetaftale indledes. Budgettet behandles og vedtages endeligt i kommunalbestyrelsen den 12. oktober.

Administrationens forslag til et budget i balance tager udgangspunkt i det politisk vedtagne kodeks for det gode budgetarbejde, som blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i februar 2022. Dette kodeks definerer de mål, som et administrativt budgetforslag skal leve op til: Overskud på driften til vedligeholdelse og investering i anlæg, en robust likviditet og overholdelse af såvel service- som anlægsramme, der aftales i den årlige økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening, KL og regeringen.

Det administrative forslag til et budget 2023-2026 i balance lever op til disse målsætninger.

Materialet til det administrative forslag til budget 2023-2026 i balance kan findes via dette link på Sorø Kommunes hjemmeside.

Her kan man også finde tidsplanen for den videre proces med at behandle og vedtage budget 2023-2026.

Fristen for at indsende høringssvar er den 15. september 2022 kl. 9.00. Høringssvar sendes til budgethoeringssvar@soroe.dk

Indkomne høringssvar bliver sendt videre til kommunalbestyrelsen og offentliggjort på Sorø Kommunes hjemmeside.

Foto: ABW