Budget 2014 (2015-17) er nu vedtaget i byrådet. Med overskriften Vækst gennem udvikling slås det fast, at væksten ikke kommer af sig selv – den er noget, der skal arbejdes for.

Udvikling er nøgleordet i det budget som byrådet netop har vedtaget. Udvikling af attraktive lokalområder, så flere får lyst til at flytte hertil. Udvikling af rammevilkårene for erhvervslivet, så flere virksomheder får øjnene op for mulighederne og dermed skaber flere job. Og udvikling af den kommunale velfærd, så vi også i fremtiden kan sikre gode rammer om borgernes liv.

I budgettet afsættes 21,6 millioner til udvikling af Stenlille, Ruds Vedby og Dianalund. Penge der ikke mindst skal ses i et bosætningsperspektiv.

– En vigtig forudsætning for at skabe vækst er at kunne tilbyde attraktive lokalsamfund for såvel borgere som potentielle tilflyttere. Vi tror på at helhedsplanerne er en god måde at udvikle vores bysamfund, så de forsat udgør en god ramme om menneskers liv og et attraktivt sted at bosætte sig, siger borgmester Ivan Hansen.

Også i forhold til den kommunale velfærd er der fokus på udvikling. De traditionelle velfærdsområder skal nytænkes, og borgerne skal mere aktivt på banen. Et projekt som “Aktiv hele livet” er et eksempel på hvordan man i ældreplejen er lykkedes med at sætte forebyggelse og hjælp til selvhjælp i fokus og skabe øget trivsel og livskvalitet for borgerne, samtidig med at budgetterne er blevet overholdt.

– Den økonomiske virkelighed stiller krav til os alle sammen. Til os politikere. Til borgerne. Til ledere og medarbejdere i kommunen. Vi skal være klar til at gribe tingene an på nye måder – for kun sådan kan vi skabe den vækst som skal sikre velfærden i fremtiden, siger Ivan Hansen.

Her investeres

  • Helhedsplaner og byudvikling (17,6 mio. – hvilket bringer det samlede beløb afsat til helhedsplaner op på 21,6 mio. kroner).
  • Erhvervsudvikling, herunder rundkørsel ved Kalundborgvej/Elmebjergvej (3,8 mio.).
  • Folkeskolen (14,4 mio. til skolereform).
  • Bygningsvedligeholdelse (9,5 mio. – hvilket bringer det samlede beløb afsat til vedligeholdelse op på 21 mio. kroner).

Sådan skaffes pengene

  • Uændret skat (Sorø Kommune har landets 9. højeste kommuneskat).
  • Besparelser på 6 mio. på administrationen gennem effektivisering, innovation og digitalisering.
  • Effektivisering af Vej og Park og etablering af ny vejgård.
  • Besparelser på 44 mio. skal findes gennem analyser og tværkommunal best practice på udvalgte velfærdsområder.