Den 18. maj 2015 var Brian Mikkelsen en tur rundt i Dianalund, oplyser den lokale konservative vælgerforening. Dette for at tyvstarte valgkampen ved at lytte til flere forskellige repræsentanter fra lokalområdet her i Sorø Kommune. Brian blev for nylig valgt som lokal kandidat for de konservative i Sorø/Ringsted kredsen. Og det med at lytte til lokale folk her som ny kandidat er for Brian at vise ydmyghed overfor opgaven:

”Vi må gøre det mere attraktivt at investere i arbejdspladser på Midtsjælland. Der mangler bl.a. erhvervslokomotiver, der kan trække udviklingen fremad. Vi vil samtidig se på, hvordan vi får folk til at bosætte sig på Midtsjælland. Det kan f.eks. gøres med bedre transport forhold og lavere boligskatter. Det er de overordnede temaer. Det er dog de lokale hernede, der kender de præmisser som både erhvervslivet og borgere i Sorø Kommune lever under. Derfor tyvstarter jeg valgkampen her, for at møderne i Dianalund kan bruges til konkret handling i Folketinget.”

En anden tyvstart på valgkampen var, da Brian for nylig deltog i festen for bevarelse af Tølløse banen på stationen, sammen med bl.a. Dianalund borgerne.

”Tour de Dianalund”
Brian startede turen i Dianalund med at besøge Ejendomsmægler Peter Due, der både har filial i Dianalund og Sorø og derfor har et indgående kendskab til begge områder.

( FOTO 1 – tekst : Fra venstre Else Jürgensen, Brian Mikkelsen, Peter Due og Malene Topp for Peter due Bolig i Dianalund )
Fra venstre Else Jürgensen, Brian Mikkelsen, Peter Due og Malene Topp for Peter due Bolig i Dianalund

Peter Due og Else Jürgensen oplyser at nogen af de vigtige parametre for bosætning i Dianalund og omegn er, at renteniveauet er lavt i øjeblikket. Samtidig er der flere forældre til herboende unge mennesker, der i deres alderdom vælger at flytte herned, hvor man kan købe en ejendom til en billig penge. Og hvor man så også er tæt på sine børn. Det vil dog også hjælpe på tilflytningen, mener Peter Due, hvis der kommer flere arbejdspladser til byen. Og det kan en god infrastruktur også hjælpe på. Også iværksætteri blev der talt om, som en vigtig del at understøtte i Dianalund og Sorø Kommune, bl.a. ved hjælp af bedre lånemuligheder.

Peter Due fik gjort reklame for Dianalund for, som han siger, Dianalund ligner Greve eller Hundige: Vi har det hele, både et center og gode boliger. Bare billigere. Seancen hos Peter Due Bolig endte med en gåtur ved Skelbæklund. Et kig ind i en hyggelig oase af arkitekttegnede huse i Dianalunds yderkant.

Her er det Brian, Peter og Malene i Skelbæklund
Her er det Brian, Peter og Malene i Skelbæklund
( FOTO 4 – tekst ” Her et øjebliksbillede fra rundbordsseancen med Brian – fra venstre Eva Sell, Malene Topp og Benny Kjær.
Rundbordsseancen med Brian – fra venstre Eva Sell, Malene Topp og Benny Kjær

Så fortsatte Tour De Dianalund til Lundebo, hvor Centerchef Eva Sell og afdelingsleder Tove Madsen tog imod. Først til en snak om Lundebo, herunder bl.a. det nye tiltag med el-biler der skal levere mad ud, tillavet på Lundebo. Der blev også talt om forholdene for de hjerneskadede i Danmark. Og om vigtigheden af, at der bliver taget godt hånd om ikke kun de hjerneskadede, men også de pårørende.
“Jeg var ikke klar over, at der kan være så stor forskel på tilbuddene til hjerneskadede i Danmark. Det må der ses på,” sagde Brian Mikkelsen. Et par beboere, Michael Velser og Benny Kjær havde set frem til at møde Brian.

( FOTO 3 – tekst - Her er det beboer Benny Kjær, der er foreviget sammen med Brian )
Her er det beboer Benny Kjær, der er foreviget sammen med Brian

Michael Velser havde et konkret budskab til Brian om, at man bør få lov til igen at få en medhjælper med på tur. Og Benny Kjær fik lovning på, at Michael, Benny og Co er velkomne til en rundtur på Christiansborg – hvis de da må få en ledsager med på tur. ”Dejligt at se en arbejdsplads, der sætter pris på ordentlighed og faglighed. Og hvor et af de kriterier, der bruges til at ansætte folk er empati og engagement. Det er sådan noget der skal vægtes, når nye offentlige arbejdspladser forhåbentlig kan finde det attraktivt at finde vejen hertil,” sagde Brian Mikkelsen.

Brian havde også lejlighed til at afprøve sanserummet – et terapirum fokus er på balance. Her afprøvede Brian en stor hængekøje.

( FOTO 5 – ingen tekst – står der allerede ………Brian i hængekøje )
Brian i terapi

Sidste stop på Tour De Dianalund endte i Niløse hos Steen Merrild, næstformand i DUR og leder af det lokale erhvervsnetværk.

( FOTO 6 : tekst Brian og Steen i dialog )
Brian og Steen i dialog

”Hvordan gøres det attraktivt at få folk til at investere i området?” Dette var et af de spørgsmål der trængte sig på. Steen Merrild mente, at infrastrukturen er vigtig. Og igen at få arbejdspladser til området, både offentlige og private arbejdspladser. ”Vi har en hel del gode og billige erhvervsgrunde til salg ude i Industri vest”, oplyser Steen, der håber på at kunne få investorer til området. Steen sagde også, at det er vigtigt at fokusere på turismen. F.eks. kunne man forestille sig en årlig Ludvig Holberg festival. Det er vigtigt med store visioner, så alting ikke dør hen i almindeligheder.

( FOTO 7 : Her er også den anden ejendomsmægler i byen, Povl Tams fra EDC mægleren kommet til )
Her er også den anden ejendomsmægler i byen, Povl Tams fra EDC mægleren kommet til

Povl Tams supplerede med vigtigheden af at have en god skole i byen. Det er vigtigt, fordi forældrene lægger vægt på uddannelse af deres børn helt fra barnsben af.

Brian inviterer til dans
Brian vil gerne til Dianalund igen, og også til resten af kommunen, for at møde flere borgere, lokalrådsformænd og arbejdspladser.

”Vi har kun lige åbnet ballet til den dans, jeg skal have med jer. Og i øvrigt med hele Sorø og Ringsted Kommuner. Der skal to til en tango, så jeg kommer igen for at lytte til jer. Og for at fortsætte den gode dialog, der har præget dagen i dag. Det har været lærerigt. Tak Dianalund.”