Sorø Handicapråd inviterer til borgermøde om tilgængelighed den 4. oktober kl. 18.15 – 21.15 på Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø.

Handicaprådet har i øjeblikket stor fokus på lokale bygningers tilgængelighed for borgere med en funktionsnedsættelse. Ikke kun offentlige bygninger, der kun har adgang via trapper eller hvis handicapindgang næsten er gemt væk på grund af mangelfuld skiltning, står for skud. Også butikker og restauranter kritiseres for mangelfulde adgangsforhold.

I den anledning kommer Søren Ginnerup fra Statens Byggeforskningsinstitut og viser billeder fra sine byvandringer, hvor problemstillingerne bliver synliggjort. Han vil ud fra disse billeder give gode råd og forslag til forbedringer.

På borgermødet vil der også være oplæg fra formand, Kirsten Holst samt formand for Teknik og Miljøudvalget i Sorø Kommune, Linda Nielsen. Desuden vil Ulla Bjerre, der selv er blind, underholde og dele sine erfaringer i forbindelse med tilgængelighedsemnet.

Alle er velkomne til debatten.