Sorø Kommune inviterer til borgermøde den 9. februar 2012, om hvordan der bliver mere liv i bymidten.

I samarbejde med konsulentfirmaet Niras er kommunen ved at lave udkast til en helhedsplan for Sorø by incl. Pedersborg og Frederiksberg. Planen skal indeholde et konkret projekt for området omkring Alléhuset og Rådhusvej med fokus på erhverv.

Mødet, der er berammet kl.19-21.30, holdes i Multisalen på Borgerskolen med deltagelse af borgmester Ivan Hansen og andre byrådsmedlemmer. Mød op og giv dit besyv med!

Sorø Borgerskole