Boligmarkedet i Region Sjælland blomstrer. I 19 ud af regionens 20 kommuner er priserne steget det sidste år. Det viser Boligheds Prisindeks, der har opgjort de allernyeste boligdata for 3. kvartal 2016.

Prisstigningerne på det københavnske boligmarked breder sig som positive ringe i vandet på boligmarkedet i hele Region Sjælland. Det viser de seneste udbudstal for boligmarkedet i området. De stigende boligpriser ser dermed ud til at fortsætte som følge af stigende udbudspriser i regionen.

Udbudsprisen for villaer og rækkehuse i Region Sjælland er i gennemsnit steget med 5,3 pct. over det seneste år. Det dækker dog over et stort spænd fra kommune til kommune i regionen, hvor årsstigningen i udbudsprisen svinger fra -0,6 pct. til 11,3 pct.

– For nye boligkøbere kan der være mange penge at spare på tværs af kommunerne i regionen. Det ændrer dog ikke ved, at regionen som helhed er ved at blomstre op, siger han.

soroe-boligpriser

 

soroe-boligpriser2
Om Boligheds Prisindeks
Boligheds Prisindeks for landets kommuner udkommer hvert kvartal og er en opgørelse over de seneste udbudsdata for boligmarkedet i Danmark. Prisindekset viser henholdsvis udviklingen i kvadratmeterpriser for de villaer, ejerlejligheder og fritidshuse, der er til salg. Prisindekset viser samtidig udviklingen i antallet af boliger til salg samt hvor store afslag, der gives på boligerne i forhold til udbudsprisen.

Om Bolighed.dk
Bolighed.dk skal gøre det nemmere og mere gennemskueligt at være boligejer i Danmark. Ikke kun for de boligejere, der er i markedet for at købe eller sælge, men for alle danske boligejere.

På Bolighed.dk er informationer om flere end 1,7 millioner danske ejerboliger samlet i såkaldt BoligCV, der blandt andet anslår en her-og-nu værdi på den enkelte bolig og præsenterer såvel den historiske som forventede prisudvikling på boligen. Desuden giver Bolighed.dk overblik over nabolaget og mulighed for, at boligejere kan kontakte hinanden direkte på sitet.

Bolighed.dk ejes af de fire banker Nykredit, Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank.

Se mere på www.bolighed.dk